BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ

VILLA74

Biệt thự - Le Duc Tho - Từ Liêm
Tổng diện tích: 220 m2 - Giá thuê/tháng: 1800 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: Villa with no furniture for rent in My Dinh 2
View map
VILLA68

Biệt thự - Le Duc Tho - Từ Liêm
Tổng diện tích: 240 m2 - Giá thuê/tháng: 1800 USD
Số phòng ngủ: 6 phòng - Số phòng tắm: 5 phòng
Mô tả: Villa for rent in My Dinh II, Tu Liem district, Ha Noi
View map
VILLA1597

Biệt thự - My Dinh II - Từ Liêm
Tổng diện tích: 480 m2 - Giá thuê/tháng: 1700 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: Villa for rent in My Dinh 2
View map
VILLA1596

Biệt thự - My Dinh II - Từ Liêm
Tổng diện tích: 480 m2 - Giá thuê/tháng: 1700 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: Villa in My Dinh for rent
View map
VILLA1513

Biệt thự - Le Duc Tho Road - Từ Liêm
Tổng diện tích: 300 m2 - Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 5 phòng - Số phòng tắm: 5 phòng
Mô tả: Villa without furniture for rent in My Dinh II, Ha Noi
View map
:: 1/1 ::
Mẫu liên hệ

*Họ tên *
Điện thoại: Sai định dạng 09-1964-5845
*Email: *Sai định dạng vietland@vnhome.com.vn
*Thông tin yêu cầu khác **
Xác thực hình ảnhBất động sản mới - Le Duc Tho
Tổng diện tích: 220 m2
Giá thuê/tháng: 1800 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: Villa with no furniture for rent in My Dinh 2

Bất động sản mới - Le Duc Tho
Tổng diện tích: 240 m2
Giá thuê/tháng: 1800 USD
Số phòng ngủ: 6
Số phòng tắm: 5
Mô tả: Villa for rent in My Dinh II, Tu Liem district, Ha Noi

Bất động sản mới - My Dinh II
Tổng diện tích: 480 m2
Giá thuê/tháng: 1700 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: Villa for rent in My Dinh 2

Bất động sản mới - My Dinh II
Tổng diện tích: 480 m2
Giá thuê/tháng: 1700 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: Villa in My Dinh for rent

Bất động sản mới - Le Duc Tho Road
Tổng diện tích: 300 m2
Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 5
Số phòng tắm: 5
Mô tả: Villa without furniture for rent in My Dinh II, Ha Noi
     

 Email: **

 Thông tin yêu cầu

  *