BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ

VILLA968

Biệt thự - Lac Long Quan - Tây Hồ
Tổng diện tích: 270 m2 - Giá thuê/tháng: 3500 USD
Số phòng ngủ: 6 phòng - Số phòng tắm: 5 phòng
Mô tả: Villa with swimming pool for rent in D3 Vuon Dao, Tay Ho district, Ha Noi
View map
VILLA969

Biệt thự - Lac Long Quan - Tây Hồ
Tổng diện tích: 350 m2 - Giá thuê/tháng: 6000 USD
Số phòng ngủ: 6 phòng - Số phòng tắm: 5 phòng
Mô tả: Vacant villa to occupy and for rent in D3 Vuon Dao, WestLake area, Tay Ho district, Ha Noi
View map
VILLA2238

Biệt thự - WestLake Villa - Dang Thai Mai - Tây Hồ
Tổng diện tích: 950 m2 - Giá thuê/tháng: 5500 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: WestLake Villa for rent in 10 Dang Thai Mai, Tay Ho district, Ha Noi
View map
VILLA2237

Biệt thự - WestLake Villa - Dang Thai Mai - Tây Hồ
Tổng diện tích: 1000 m2 - Giá thuê/tháng: 6500 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: WestLake Villa for rent in 10 Dang Thai Mai, Tay Ho district, Ha Noi
View map
VILLA819

Biệt thự - Dang Thai Mai - Tây Hồ
Tổng diện tích: 600 m2 - Giá thuê/tháng: 6000 USD
Số phòng ngủ: 6 phòng - Số phòng tắm: 5 phòng
Mô tả: Ware house like a mini villa in Tay Ho WestLake for rent
View map
VILLA1698

Biệt thự - To Ngoc Van - Tây Hồ
Tổng diện tích: 250 m2 - Giá thuê/tháng: 5000 USD
Số phòng ngủ: 6 phòng - Số phòng tắm: 5 phòng
Mô tả: Villa with swimming pool in Westlake
View map
VILLA2160

Biệt thự - Villa D5 Vuon Dao - Lac Long Quan - Tây Hồ
Tổng diện tích: 1200 m2 - Giá thuê/tháng: 5000 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: Villa for rent in D5 Vuon Dao, close to Ciputra New Urbanization Zone, Westlake area
View map
VILLA2231

Biệt thự - Lac Long Quan - Tây Hồ
Tổng diện tích: 330 m2 - Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 3 phòng
Mô tả: Non-furnishing house for rent in T-range in Ciputra, Ha Noi
View map
VILLA2214

Biệt thự - To Ngoc Van - Tây Hồ
Tổng diện tích: 400 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: WestLake area: Villa for rent in To Ngoc Van street, Tay Ho district, Ha Noi
View map
VILLA928

Biệt thự - Lac Long Quan-Ciputra - Tây Hồ
Tổng diện tích: 198 m2 - Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 5 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: Ciputra villa for rent in Tay Ho, West Lake, Ha Noi
View map
VILLA925

Biệt thự - Lac Long Quan-Ciputra - Tây Hồ
Tổng diện tích: 240 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: Beautiful villa for rent in Ciputra, WestLake Tay Ho district
View map
VILLA544

Biệt thự - Lac Long Quan-Ciputra - Tây Hồ
Tổng diện tích: 450 m2 - Giá thuê/tháng: 3000 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: 3-storey villa in T2 Ciputra, 3 large bedrooms for rent in West Lake Area
View map
VILLA540

Biệt thự - Lac Long Quan-Ciputra - Tây Hồ
Tổng diện tích: 400 m2 - Giá thuê/tháng: 3500 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 5 phòng
Mô tả: Non-furnished villa for rent in Ciputra, Tay Ho district, Ha Noi
View map
VILLA539

Biệt thự - Lac Long Quan-D5 Spring Blossom - Tây Hồ
Tổng diện tích: 320 m2 - Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 5 phòng
Mô tả: Villa for rent in Spring Blossom Garden, Tay Ho district, Ha Noi
View map
VILLA2158

Biệt thự - To Ngoc Van - Tây Hồ
Tổng diện tích: 550 m2 - Giá thuê/tháng: 3500 USD
Số phòng ngủ: 5 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: Vacant spacios villa in To Ngoc Van Str , WestLake Tay Ho district
View map
VILLA2044

Biệt thự - Ring-Around-the-Lake Xuan Dieu - Tây Hồ
Tổng diện tích: 600 m2 - Giá thuê/tháng: 6000 USD
Số phòng ngủ: 5 phòng - Số phòng tắm: 6 phòng
Mô tả: Villa with swimming pool facing directly to WestLake in Tay Ho District, Ha Noi

View map
VILLA115

Biệt thự - Lac Long Quan-Ciputra - Tây Hồ
Tổng diện tích: 480 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: Unfurnished villa for rent in Ciputra, Ha Noi
View map
VILLA954

Biệt thự - To Ngoc Van - Tây Hồ
Tổng diện tích: 300 m2 - Giá thuê/tháng: 4000 USD
Số phòng ngủ: 5 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: Villa with swimming-pool for rent in Westlake area, Tay Ho district, Ha Noi
View map
VILLA1626

Biệt thự - To Ngoc Van - Tây Hồ
Tổng diện tích: 300 m2 - Giá thuê/tháng: 4000 USD
Số phòng ngủ: 6 phòng - Số phòng tắm: 5 phòng
Mô tả: Villa for rent in West lake area
View map
VILLA2146

Biệt thự - To Ngoc Van - Tây Hồ
Tổng diện tích: 800 m2 - Giá thuê/tháng: 3000 USD
Số phòng ngủ: 5 phòng - Số phòng tắm: 6 phòng
Mô tả: Villa for rent in Westlake area
View map
:: 1/3 :: [>] [>>]
Mẫu liên hệ

*Họ tên *
Điện thoại: Sai định dạng 09-1964-5845
*Email: *Sai định dạng vietland@vnhome.com.vn
*Thông tin yêu cầu khác **
Xác thực hình ảnhBất động sản mới - Lac Long Quan
Tổng diện tích: 270 m2
Giá thuê/tháng: 3500 USD
Số phòng ngủ: 6
Số phòng tắm: 5
Mô tả: Villa with swimming pool for rent in D3 Vuon Dao, Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - Lac Long Quan
Tổng diện tích: 350 m2
Giá thuê/tháng: 6000 USD
Số phòng ngủ: 6
Số phòng tắm: 5
Mô tả: Vacant villa to occupy and for rent in D3 Vuon Dao, WestLake area, Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - WestLake Villa - Dang Thai Mai
Tổng diện tích: 950 m2
Giá thuê/tháng: 5500 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: WestLake Villa for rent in 10 Dang Thai Mai, Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - WestLake Villa - Dang Thai Mai
Tổng diện tích: 1000 m2
Giá thuê/tháng: 6500 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: WestLake Villa for rent in 10 Dang Thai Mai, Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - Dang Thai Mai
Tổng diện tích: 600 m2
Giá thuê/tháng: 6000 USD
Số phòng ngủ: 6
Số phòng tắm: 5
Mô tả: Ware house like a mini villa in Tay Ho WestLake for rent

Bất động sản mới - To Ngoc Van
Tổng diện tích: 250 m2
Giá thuê/tháng: 5000 USD
Số phòng ngủ: 6
Số phòng tắm: 5
Mô tả: Villa with swimming pool in Westlake

Bất động sản mới - Villa D5 Vuon Dao - Lac Long Quan
Tổng diện tích: 1200 m2
Giá thuê/tháng: 5000 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: Villa for rent in D5 Vuon Dao, close to Ciputra New Urbanization Zone, Westlake area

Bất động sản mới - Lac Long Quan
Tổng diện tích: 330 m2
Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 3
Mô tả: Non-furnishing house for rent in T-range in Ciputra, Ha Noi

Bất động sản mới - To Ngoc Van
Tổng diện tích: 400 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: WestLake area: Villa for rent in To Ngoc Van street, Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - Lac Long Quan-Ciputra
Tổng diện tích: 198 m2
Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 5
Số phòng tắm: 4
Mô tả: Ciputra villa for rent in Tay Ho, West Lake, Ha Noi

Bất động sản mới - Lac Long Quan-Ciputra
Tổng diện tích: 240 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: Beautiful villa for rent in Ciputra, WestLake Tay Ho district

Bất động sản mới - Lac Long Quan-Ciputra
Tổng diện tích: 450 m2
Giá thuê/tháng: 3000 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 4
Mô tả: 3-storey villa in T2 Ciputra, 3 large bedrooms for rent in West Lake Area

Bất động sản mới - Lac Long Quan-Ciputra
Tổng diện tích: 400 m2
Giá thuê/tháng: 3500 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 5
Mô tả: Non-furnished villa for rent in Ciputra, Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - Lac Long Quan-D5 Spring Blossom
Tổng diện tích: 320 m2
Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 5
Mô tả: Villa for rent in Spring Blossom Garden, Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - To Ngoc Van
Tổng diện tích: 550 m2
Giá thuê/tháng: 3500 USD
Số phòng ngủ: 5
Số phòng tắm: 4
Mô tả: Vacant spacios villa in To Ngoc Van Str , WestLake Tay Ho district

Bất động sản mới - Ring-Around-the-Lake Xuan Dieu
Tổng diện tích: 600 m2
Giá thuê/tháng: 6000 USD
Số phòng ngủ: 5
Số phòng tắm: 6
Mô tả: Villa with swimming pool facing directly to WestLake in Tay Ho District, Ha Noi


Bất động sản mới - Lac Long Quan-Ciputra
Tổng diện tích: 480 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: Unfurnished villa for rent in Ciputra, Ha Noi

Bất động sản mới - To Ngoc Van
Tổng diện tích: 300 m2
Giá thuê/tháng: 4000 USD
Số phòng ngủ: 5
Số phòng tắm: 4
Mô tả: Villa with swimming-pool for rent in Westlake area, Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - To Ngoc Van
Tổng diện tích: 300 m2
Giá thuê/tháng: 4000 USD
Số phòng ngủ: 6
Số phòng tắm: 5
Mô tả: Villa for rent in West lake area

Bất động sản mới - To Ngoc Van
Tổng diện tích: 800 m2
Giá thuê/tháng: 3000 USD
Số phòng ngủ: 5
Số phòng tắm: 6
Mô tả: Villa for rent in Westlake area
     

 Email: **

 Thông tin yêu cầu

  *