BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ

VILLA1710

Biệt thự - Linh Dam - Hoàng Mai
Tổng diện tích: 300 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: Villa in Linh Dam Peninsula, 3- storey house with garden surrounded in Hoang Mai Dist
View map
VILLA1699

Biệt thự - Linh Dam - Hoàng Mai
Tổng diện tích: 400 m2 - Giá thuê/tháng: 1800 USD
Số phòng ngủ: 6 phòng - Số phòng tắm: 5 phòng
Mô tả: Villa for rent in Ha Noi, south of Ha Noi, Hoang Mai District
View map
VILLA1685

Biệt thự - Linh Dam - Hoàng Mai
Tổng diện tích: 400 m2 - Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 5 phòng
Mô tả: Villa for rent in Linh Dam, Hoang Mai
View map
VILLA1814

Biệt thự - Linh Dam - Hoàng Mai
Tổng diện tích: 250 m2 - Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 6 phòng - Số phòng tắm: 5 phòng
Mô tả: Non- furnished brand new villa for rent in Ha Noi, Hoang Mai Dist
View map
VILLA1785

Biệt thự - Linh Dam - Hoàng Mai
Tổng diện tích: 250 m2 - Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 5 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: Villa for rent in Ha Noi, botanical garden and lake surrounded
View map
VILLA830

Biệt thự - Linh Dam - Hoàng Mai
Tổng diện tích: 400 m2 - Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: Villa for rent Ha Noi, Linh Dam area, in Hoang Mai Dist
View map
VILLA1815

Biệt thự - Linh Dam - Hoàng Mai
Tổng diện tích: 280 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 6 phòng - Số phòng tắm: 5 phòng
Mô tả: Non- furnished brand new villa for rent in Ha Noi, Hoang Mai Dist
View map
:: 1/1 ::
Mẫu liên hệ

*Họ tên *
Điện thoại: Sai định dạng 09-1964-5845
*Email: *Sai định dạng vietland@vnhome.com.vn
*Thông tin yêu cầu khác **
Xác thực hình ảnhBất động sản mới - Linh Dam
Tổng diện tích: 300 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: Villa in Linh Dam Peninsula, 3- storey house with garden surrounded in Hoang Mai Dist

Bất động sản mới - Linh Dam
Tổng diện tích: 400 m2
Giá thuê/tháng: 1800 USD
Số phòng ngủ: 6
Số phòng tắm: 5
Mô tả: Villa for rent in Ha Noi, south of Ha Noi, Hoang Mai District

Bất động sản mới - Linh Dam
Tổng diện tích: 400 m2
Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 5
Mô tả: Villa for rent in Linh Dam, Hoang Mai

Bất động sản mới - Linh Dam
Tổng diện tích: 250 m2
Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 6
Số phòng tắm: 5
Mô tả: Non- furnished brand new villa for rent in Ha Noi, Hoang Mai Dist

Bất động sản mới - Linh Dam
Tổng diện tích: 250 m2
Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 5
Số phòng tắm: 4
Mô tả: Villa for rent in Ha Noi, botanical garden and lake surrounded

Bất động sản mới - Linh Dam
Tổng diện tích: 400 m2
Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: Villa for rent Ha Noi, Linh Dam area, in Hoang Mai Dist

Bất động sản mới - Linh Dam
Tổng diện tích: 280 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 6
Số phòng tắm: 5
Mô tả: Non- furnished brand new villa for rent in Ha Noi, Hoang Mai Dist
     

 Email: **

 Thông tin yêu cầu

  *