BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ

SAPT2632

Căn hộ dịch vụ - Lac Long Quan - Tây Hồ
Tổng diện tích: 45 m2 - Giá thuê/tháng: 500 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: 1-bed flat close to West Lake for rent in Tay Ho district, Ha Noi
View map
SAPT2262

Căn hộ dịch vụ - Oriental Palace-Tay Ho Road - Tây Hồ
Tổng diện tích: 80 m2 - Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Oriental Palace: Serviced apartment for rent in Tay Ho Road, WestLake, Ha Noi
View map
SAPT2017

Căn hộ dịch vụ - Xuan Dieu - Tây Hồ
Tổng diện tích: 100 m2 - Giá thuê/tháng: 2500 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Luxurious serviced apartment with lake view, garage for rent in Ha Noi, 2 beds, full furnished
View map
SAPT2560

Căn hộ dịch vụ - Yen Phu - Tây Hồ
Tổng diện tích: 120 m2 - Giá thuê/tháng: 2100 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Lakeview serviced apartment for rent in Yen Phu street, Tay Ho district, Ha Noi
View map
SAPT924

Căn hộ dịch vụ - Au Co Street - Tây Hồ
Tổng diện tích: 90 m2 - Giá thuê/tháng: 1900 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Lake front serviced apartment for rent in Tay Ho district, Ha Noi
View map
SAPT929

Căn hộ dịch vụ - Tay Ho Road - Tây Hồ
Tổng diện tích: 170 m2 - Giá thuê/tháng: 2500 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Spacious serviced apartment with 3 bedrooms for rent in Tay Ho district, Ha Noi
View map
SAPT923

Căn hộ dịch vụ - Tay Ho Road - Tây Hồ
Tổng diện tích: 100 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Cozy serviced apartment with 2 bedrooms for rent in Tay Ho district, Ha Noi
View map
SAPT902

Căn hộ dịch vụ - Au Co Street - Tây Hồ
Tổng diện tích: 80 m2 - Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Sheraton backyard facing to: 2 bed flat for rent in Westlake area, Ha Noi
View map
SAPT542

Căn hộ dịch vụ - Xuan Dieu - Tây Hồ
Tổng diện tích: 150 m2 - Giá thuê/tháng: 3000 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: GrandLake viewing serviced flat for rent in Tay Ho district, Ha Noi
View map
SAPT33

Căn hộ dịch vụ - Yen Phu Street - Tây Hồ
Tổng diện tích: 150 m2 - Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Donut Suite: 3 bed serviced apartment for rent in Ha Noi West Lake Area
View map
SAPT811

Căn hộ dịch vụ - Yen Phu - Tây Hồ
Tổng diện tích: 90 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: WestLake viewed apartment with 2 bedrooms for rent in Tay Ho district, Ha Noi
View map
SAPT2554

Căn hộ dịch vụ - To Ngoc Van - Tây Hồ
Tổng diện tích: 110 m2 - Giá thuê/tháng: 1100 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Reasonable serviced apartment for rent in To Ngoc Van street, Tay Ho WestLake, Ha Noi
View map
SAPT2635

Căn hộ dịch vụ - La Maison - Lac Long Quan - Tây Hồ
Tổng diện tích: 100 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Ciputra and Water Park nearby: Serviced apartment for rent facing to Westlake, Tay Ho district. Ha Noi
View map
SAPT2402

Căn hộ dịch vụ - Elegant Suites WestLake - Tây Hồ
Tổng diện tích: 123 m2 - Giá thuê/tháng: 3200 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Elegant Suites: 123m2 large apartment with 2 bedrooms for rent in Tay Ho Westlake, Ha Noi
View map
SAPT2403

Căn hộ dịch vụ - Elegant Suites WestLake - Tây Hồ
Tổng diện tích: 161 m2 - Giá thuê/tháng: 4200 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Elegant Suites: 2-bedroom serviced apartment for rent in Dang Thai Mai street, Tay Ho Westlake, Ha Noi
View map
SAPT2626

Căn hộ dịch vụ - Elegant Suites WestLake - Tây Hồ
Tổng diện tích: 123 m2 - Giá thuê/tháng: 3500 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: 2-bed serviced apartment for rent in Elegant Suites WestLake, Tay Ho district, Ha Noi
View map
SAPT2625

Căn hộ dịch vụ - Elegant Suites WestLake - Tây Hồ
Tổng diện tích: 86 m2 - Giá thuê/tháng: 2800 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: 10 Dang Thai Mai str: serviced apartment for rent in Elegant Suites WestLake, Tay Ho district, Ha Noi
View map
SAPT2405

Căn hộ dịch vụ - Elegant Suites WestLake - Tây Hồ
Tổng diện tích: 214 m2 - Giá thuê/tháng: 5300 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 3 phòng
Mô tả: Elegant Suites: 214 m2 large apartment for rent in Tay Ho district, Ha Noi
View map
SAPT2406

Căn hộ dịch vụ - Elegant Suites WestLake - Tây Hồ
Tổng diện tích: 1246 m2 - Giá thuê/tháng: 17600 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 3 phòng
Mô tả: Elegant Suites: Penthouse for rent in Dang Thai Mai street, Tay Ho district, Ha Noi
View map
SAPT2404

Căn hộ dịch vụ - Elegant Suites WestLake - Tây Hồ
Tổng diện tích: 205 m2 - Giá thuê/tháng: 4500 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 3 phòng
Mô tả: Elegant Suites: 3-bedroom serviced apartment for rent in Tay Ho district, Ha Noi
View map
:: 1/7 :: [>] [>>]
Mẫu liên hệ

*Họ tên *
Điện thoại: Sai định dạng 09-1964-5845
*Email: *Sai định dạng vietland@vnhome.com.vn
*Thông tin yêu cầu khác **
Xác thực hình ảnhBất động sản mới - Lac Long Quan
Tổng diện tích: 45 m2
Giá thuê/tháng: 500 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: 1-bed flat close to West Lake for rent in Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - Oriental Palace-Tay Ho Road
Tổng diện tích: 80 m2
Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Oriental Palace: Serviced apartment for rent in Tay Ho Road, WestLake, Ha Noi

Bất động sản mới - Xuan Dieu
Tổng diện tích: 100 m2
Giá thuê/tháng: 2500 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Luxurious serviced apartment with lake view, garage for rent in Ha Noi, 2 beds, full furnished

Bất động sản mới - Yen Phu
Tổng diện tích: 120 m2
Giá thuê/tháng: 2100 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Lakeview serviced apartment for rent in Yen Phu street, Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - Au Co Street
Tổng diện tích: 90 m2
Giá thuê/tháng: 1900 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Lake front serviced apartment for rent in Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - Tay Ho Road
Tổng diện tích: 170 m2
Giá thuê/tháng: 2500 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Spacious serviced apartment with 3 bedrooms for rent in Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - Tay Ho Road
Tổng diện tích: 100 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Cozy serviced apartment with 2 bedrooms for rent in Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - Au Co Street
Tổng diện tích: 80 m2
Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Sheraton backyard facing to: 2 bed flat for rent in Westlake area, Ha Noi

Bất động sản mới - Xuan Dieu
Tổng diện tích: 150 m2
Giá thuê/tháng: 3000 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: GrandLake viewing serviced flat for rent in Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - Yen Phu Street
Tổng diện tích: 150 m2
Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Donut Suite: 3 bed serviced apartment for rent in Ha Noi West Lake Area

Bất động sản mới - Yen Phu
Tổng diện tích: 90 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: WestLake viewed apartment with 2 bedrooms for rent in Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - To Ngoc Van
Tổng diện tích: 110 m2
Giá thuê/tháng: 1100 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Reasonable serviced apartment for rent in To Ngoc Van street, Tay Ho WestLake, Ha Noi

Bất động sản mới - La Maison - Lac Long Quan
Tổng diện tích: 100 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Ciputra and Water Park nearby: Serviced apartment for rent facing to Westlake, Tay Ho district. Ha Noi

Bất động sản mới - Elegant Suites WestLake
Tổng diện tích: 123 m2
Giá thuê/tháng: 3200 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Elegant Suites: 123m2 large apartment with 2 bedrooms for rent in Tay Ho Westlake, Ha Noi

Bất động sản mới - Elegant Suites WestLake
Tổng diện tích: 161 m2
Giá thuê/tháng: 4200 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Elegant Suites: 2-bedroom serviced apartment for rent in Dang Thai Mai street, Tay Ho Westlake, Ha Noi

Bất động sản mới - Elegant Suites WestLake
Tổng diện tích: 123 m2
Giá thuê/tháng: 3500 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: 2-bed serviced apartment for rent in Elegant Suites WestLake, Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - Elegant Suites WestLake
Tổng diện tích: 86 m2
Giá thuê/tháng: 2800 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: 10 Dang Thai Mai str: serviced apartment for rent in Elegant Suites WestLake, Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - Elegant Suites WestLake
Tổng diện tích: 214 m2
Giá thuê/tháng: 5300 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 3
Mô tả: Elegant Suites: 214 m2 large apartment for rent in Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - Elegant Suites WestLake
Tổng diện tích: 1246 m2
Giá thuê/tháng: 17600 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 3
Mô tả: Elegant Suites: Penthouse for rent in Dang Thai Mai street, Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - Elegant Suites WestLake
Tổng diện tích: 205 m2
Giá thuê/tháng: 4500 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 3
Mô tả: Elegant Suites: 3-bedroom serviced apartment for rent in Tay Ho district, Ha Noi
     

 Email: **

 Thông tin yêu cầu

  *