BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ

SAPT2228

Căn hộ dịch vụ - Tong Duy Tan - Hoàn Kiếm
Tổng diện tích: 90 m2 - Giá thuê/tháng: 850 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Serviced apartment for rent on Tong Duy Tan street, Hoan Kiem downtown, Ha Noi
View map
SAPT2259

Căn hộ dịch vụ - Phan Boi Chau, Hoan Kiem - Hoàn Kiếm
Tổng diện tích: 120 m2 - Giá thuê/tháng: 2800 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Pacific Palace Hanoi: Serviced apartment for rent in Phan Boi Chau street, Hoan Kiem district, Ha Noi
View map
SAPT2223

Căn hộ dịch vụ - Cau Dat - Hoàn Kiếm
Tổng diện tích: 65 m2 - Giá thuê/tháng: 600 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Very close Ha Noi Opera House: Serviced apartment for rent in Cau Dat street, Hoan Kiem downtown, Ha Noi
View map
SAPT2638

Căn hộ dịch vụ - Sun Red River - Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm
Tổng diện tích: 83 m2 - Giá thuê/tháng: 2800 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Sun Red River: Serviced apartment for rent in Phan Chu Trinh street, Hoan Kiem district, Ha Noi
View map
SAPT1667

Căn hộ dịch vụ - Le Thanh Tong Street - Hoàn Kiếm
Tổng diện tích: 70 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Serviced flat near Ha Noi Opera House for rent
View map
SAPT1985

Căn hộ dịch vụ - Ly Thuong Kiet Street - Hoàn Kiếm
Tổng diện tích: 65 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Serviced apartment with 1 bedroom for rent in downtown, Ha Noi
View map
SAPT2604

Căn hộ dịch vụ - Tho Nhuom - Hoàn Kiếm
Tổng diện tích: 90 m2 - Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Beautiful apartment with service located right in the downtown for rent in Tho Nhuom street, Hoa Kiem district, Ha Noi
View map
SAPT2605

Căn hộ dịch vụ - Hang Vai - Hoàn Kiếm
Tổng diện tích: 50 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: New apartment for rent right in the downtown in Hang Vai street, Hoan Kiem district, Ha Noi
View map
SAPT2553

Căn hộ dịch vụ - Trung Yen Alley - Hoàn Kiếm
Tổng diện tích: 40 m2 - Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Ha Noi Downtown serviced apartment at good quality and excellent location for rent in Dinh Liet street, Hoan Kiem district, Ha Noi
View map
SAPT1722

Căn hộ dịch vụ - Van Kiep Alley - Hoàn Kiếm
Tổng diện tích: 45 m2 - Giá thuê/tháng: 600 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Japanese styled serviced apartment in downtown of Ha Noi
View map
SAPT766

Căn hộ dịch vụ - Tho Nhuom Street - Hoàn Kiếm
Tổng diện tích: 50 m2 - Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: 1 bed room serviced apartment for rent in downtown of Ha Noi
View map
SAPT1863

Căn hộ dịch vụ - Van Kiep Road - Hoàn Kiếm
Tổng diện tích: 55 m2 - Giá thuê/tháng: 600 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: 1-bedroom service apartment for rent in Ha Noi, facing to Red River

View map
SAPT1837

Căn hộ dịch vụ - Nguyen Thai Hoc - Hoàn Kiếm
Tổng diện tích: 60 m2 - Giá thuê/tháng: 700 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Nice serviced apartment for rent right in the downtown of Ha Noi
View map
SAPT517

Căn hộ dịch vụ - Lo Su - Hoàn Kiếm
Tổng diện tích: 70 m2 - Giá thuê/tháng: 1100 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Spacious room for rent in a hotel located right near Hoan Kiem lake, Ha Noi
View map
SAPT103

Căn hộ dịch vụ - Le Thanh Tong Street - Hoàn Kiếm
Tổng diện tích: 1200 m2 - Giá thuê/tháng: 1900 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Serviced apartment for rent with walking distance to Ha Noi Opera House
View map
SAPT1682

Căn hộ dịch vụ - Da Tuong Street - Hoàn Kiếm
Tổng diện tích: 130 m2 - Giá thuê/tháng: 1700 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: French styled flat with serviced in downtown of Ha Noi
View map
SAPT1681

Căn hộ dịch vụ - Tong Duy Tan - Hoàn Kiếm
Tổng diện tích: 90 m2 - Giá thuê/tháng: 1100 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Cozy flat in a 10-floor serviced building located in the Vietnamese Fine Cuisine Food Street
View map
SAPT1675

Căn hộ dịch vụ - Van Kiep Alley - Hoàn Kiếm
Tổng diện tích: 40 m2 - Giá thuê/tháng: 450 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Downtown serviced apartment for rent
View map
SAPT1666

Căn hộ dịch vụ - Le Thanh Tong Street - Hoàn Kiếm
Tổng diện tích: 70 m2 - Giá thuê/tháng: 1100 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Fully and deluxe furnished, serviced apartment in downtown Ha Noi
View map
SAPT1665

Căn hộ dịch vụ - Hang Dao Street - Hoàn Kiếm
Tổng diện tích: 40 m2 - Giá thuê/tháng: 500 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Right-at-the-heart-of-Ha Noi serviced apartment for rent
View map
:: 1/3 :: [>] [>>]
Mẫu liên hệ

*Họ tên *
Điện thoại: Sai định dạng 09-1964-5845
*Email: *Sai định dạng vietland@vnhome.com.vn
*Thông tin yêu cầu khác **
Xác thực hình ảnhBất động sản mới - Tong Duy Tan
Tổng diện tích: 90 m2
Giá thuê/tháng: 850 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Serviced apartment for rent on Tong Duy Tan street, Hoan Kiem downtown, Ha Noi

Bất động sản mới - Phan Boi Chau, Hoan Kiem
Tổng diện tích: 120 m2
Giá thuê/tháng: 2800 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Pacific Palace Hanoi: Serviced apartment for rent in Phan Boi Chau street, Hoan Kiem district, Ha Noi

Bất động sản mới - Cau Dat
Tổng diện tích: 65 m2
Giá thuê/tháng: 600 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Very close Ha Noi Opera House: Serviced apartment for rent in Cau Dat street, Hoan Kiem downtown, Ha Noi

Bất động sản mới - Sun Red River - Phan Chu Trinh
Tổng diện tích: 83 m2
Giá thuê/tháng: 2800 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Sun Red River: Serviced apartment for rent in Phan Chu Trinh street, Hoan Kiem district, Ha Noi

Bất động sản mới - Le Thanh Tong Street
Tổng diện tích: 70 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Serviced flat near Ha Noi Opera House for rent

Bất động sản mới - Ly Thuong Kiet Street
Tổng diện tích: 65 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Serviced apartment with 1 bedroom for rent in downtown, Ha Noi

Bất động sản mới - Tho Nhuom
Tổng diện tích: 90 m2
Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Beautiful apartment with service located right in the downtown for rent in Tho Nhuom street, Hoa Kiem district, Ha Noi

Bất động sản mới - Hang Vai
Tổng diện tích: 50 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: New apartment for rent right in the downtown in Hang Vai street, Hoan Kiem district, Ha Noi

Bất động sản mới - Trung Yen Alley
Tổng diện tích: 40 m2
Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Ha Noi Downtown serviced apartment at good quality and excellent location for rent in Dinh Liet street, Hoan Kiem district, Ha Noi

Bất động sản mới - Van Kiep Alley
Tổng diện tích: 45 m2
Giá thuê/tháng: 600 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Japanese styled serviced apartment in downtown of Ha Noi

Bất động sản mới - Tho Nhuom Street
Tổng diện tích: 50 m2
Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: 1 bed room serviced apartment for rent in downtown of Ha Noi

Bất động sản mới - Van Kiep Road
Tổng diện tích: 55 m2
Giá thuê/tháng: 600 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: 1-bedroom service apartment for rent in Ha Noi, facing to Red River


Bất động sản mới - Nguyen Thai Hoc
Tổng diện tích: 60 m2
Giá thuê/tháng: 700 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Nice serviced apartment for rent right in the downtown of Ha Noi

Bất động sản mới - Lo Su
Tổng diện tích: 70 m2
Giá thuê/tháng: 1100 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Spacious room for rent in a hotel located right near Hoan Kiem lake, Ha Noi

Bất động sản mới - Le Thanh Tong Street
Tổng diện tích: 1200 m2
Giá thuê/tháng: 1900 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Serviced apartment for rent with walking distance to Ha Noi Opera House

Bất động sản mới - Da Tuong Street
Tổng diện tích: 130 m2
Giá thuê/tháng: 1700 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: French styled flat with serviced in downtown of Ha Noi

Bất động sản mới - Tong Duy Tan
Tổng diện tích: 90 m2
Giá thuê/tháng: 1100 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Cozy flat in a 10-floor serviced building located in the Vietnamese Fine Cuisine Food Street

Bất động sản mới - Van Kiep Alley
Tổng diện tích: 40 m2
Giá thuê/tháng: 450 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Downtown serviced apartment for rent

Bất động sản mới - Le Thanh Tong Street
Tổng diện tích: 70 m2
Giá thuê/tháng: 1100 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Fully and deluxe furnished, serviced apartment in downtown Ha Noi

Bất động sản mới - Hang Dao Street
Tổng diện tích: 40 m2
Giá thuê/tháng: 500 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Right-at-the-heart-of-Ha Noi serviced apartment for rent
     

 Email: **

 Thông tin yêu cầu

  *