BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ

SAPT2185

Căn hộ dịch vụ - Kim Dong - Hoàng Mai
Tổng diện tích: 70 m2 - Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Serviced flat with elevator for rent in Hoang Mai district, Ha Noi
View map
SAPT838

Căn hộ dịch vụ - Kim Dong Street - Hoàng Mai
Tổng diện tích: 70 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Serviced apartment with 1 bedroom for rent in Kim Dong street, Hoang Mai district, Ha Noi
View map
SAPT2538

Căn hộ dịch vụ - Kim Dong - Hoàng Mai
Tổng diện tích: 80 m2 - Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Apartment with serviced for rent in Hoang Mai district, Ha Noi
View map
SAPT2537

Căn hộ dịch vụ - Kim Dong - Hoàng Mai
Tổng diện tích: 70 m2 - Giá thuê/tháng: 700 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: 1-bed serviced flat for rent in Hoang Mai district, Ha Noi
View map
SAPT2181

Căn hộ dịch vụ - Dai Kim - Hoàng Mai
Tổng diện tích: 120 m2 - Giá thuê/tháng: 1600 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Serviced apartment with 2 bedrooms for rent near Linh Dam Peninsula, Ha Noi
View map
:: 1/1 ::
Mẫu liên hệ

*Họ tên *
Điện thoại: Sai định dạng 09-1964-5845
*Email: *Sai định dạng vietland@vnhome.com.vn
*Thông tin yêu cầu khác **
Xác thực hình ảnhBất động sản mới - Kim Dong
Tổng diện tích: 70 m2
Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Serviced flat with elevator for rent in Hoang Mai district, Ha Noi

Bất động sản mới - Kim Dong Street
Tổng diện tích: 70 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Serviced apartment with 1 bedroom for rent in Kim Dong street, Hoang Mai district, Ha Noi

Bất động sản mới - Kim Dong
Tổng diện tích: 80 m2
Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Apartment with serviced for rent in Hoang Mai district, Ha Noi

Bất động sản mới - Kim Dong
Tổng diện tích: 70 m2
Giá thuê/tháng: 700 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: 1-bed serviced flat for rent in Hoang Mai district, Ha Noi

Bất động sản mới - Dai Kim
Tổng diện tích: 120 m2
Giá thuê/tháng: 1600 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Serviced apartment with 2 bedrooms for rent near Linh Dam Peninsula, Ha Noi
     

 Email: **

 Thông tin yêu cầu

  *