BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ

SAPT2636

Căn hộ dịch vụ - Lang Road - Đống Đa
Tổng diện tích: 90 m2 - Giá thuê/tháng: 950 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: 2 bed serviced apartment for rent inLang Road, Dong Da district, Ha Noi
View map
SAPT1704

Căn hộ dịch vụ - Hoang Cau Street - Đống Đa
Tổng diện tích: 70 m2 - Giá thuê/tháng: 600 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: 1 bedroom serviced apartment for rent in Dong Da District, Ha Noi
View map
SAPT1821

Căn hộ dịch vụ - Quoc Tu Giam - Đống Đa
Tổng diện tích: 50 m2 - Giá thuê/tháng: 500 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Apartment for rent in Ha Noi, Van Mieu Area, 1 bed, full furnishing
View map
SAPT2543

Căn hộ dịch vụ - Kham Thien - Đống Đa
Tổng diện tích: 120 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Walking distance to Thien Quang lake: 2-bed apartment for rent in Dong Da district, Ha Noi
View map
SAPT1540

Căn hộ dịch vụ - Nguyen Hong - Đống Đa
Tổng diện tích: 75 m2 - Giá thuê/tháng: 900 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Serviced flat with small 2 bedrooms in Ha Noi
View map
SAPT1539

Căn hộ dịch vụ - Nguyen Hong - Đống Đa
Tổng diện tích: 50 m2 - Giá thuê/tháng: 750 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Serviced apartment at small size in Dong Da district
View map
SAPT780

Căn hộ dịch vụ - De La Thanh - Đống Đa
Tổng diện tích: 60 m2 - Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: 1 bedroom apartment for rent in Dong Da District, Ha Noi

View map
SAPT259

Căn hộ dịch vụ - Van Mieu Street - Đống Đa
Tổng diện tích: 80 m2 - Giá thuê/tháng: 700 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả:
View map
:: 1/1 ::
Mẫu liên hệ

*Họ tên *
Điện thoại: Sai định dạng 09-1964-5845
*Email: *Sai định dạng vietland@vnhome.com.vn
*Thông tin yêu cầu khác **
Xác thực hình ảnhBất động sản mới - Lang Road
Tổng diện tích: 90 m2
Giá thuê/tháng: 950 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 1
Mô tả: 2 bed serviced apartment for rent inLang Road, Dong Da district, Ha Noi

Bất động sản mới - Hoang Cau Street
Tổng diện tích: 70 m2
Giá thuê/tháng: 600 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 1
Mô tả: 1 bedroom serviced apartment for rent in Dong Da District, Ha Noi

Bất động sản mới - Quoc Tu Giam
Tổng diện tích: 50 m2
Giá thuê/tháng: 500 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Apartment for rent in Ha Noi, Van Mieu Area, 1 bed, full furnishing

Bất động sản mới - Kham Thien
Tổng diện tích: 120 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Walking distance to Thien Quang lake: 2-bed apartment for rent in Dong Da district, Ha Noi

Bất động sản mới - Nguyen Hong
Tổng diện tích: 75 m2
Giá thuê/tháng: 900 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Serviced flat with small 2 bedrooms in Ha Noi

Bất động sản mới - Nguyen Hong
Tổng diện tích: 50 m2
Giá thuê/tháng: 750 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Serviced apartment at small size in Dong Da district

Bất động sản mới - De La Thanh
Tổng diện tích: 60 m2
Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: 1 bedroom apartment for rent in Dong Da District, Ha Noi


Bất động sản mới - Van Mieu Street
Tổng diện tích: 80 m2
Giá thuê/tháng: 700 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả:
     

 Email: **

 Thông tin yêu cầu

  *