BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ

SAPT2264

Căn hộ dịch vụ - Nguyen Phong Sac - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 45 m2 - Giá thuê/tháng: 650 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Serviced flat for rent in Nguyen Phong Sac street, Cau Giay district, Ha Noi
View map
SAPT2263

Căn hộ dịch vụ - Nguyen Phong Sac - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 68 m2 - Giá thuê/tháng: 700 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Serviced apartment for rent in Nguyen Phong Sac street, Cau Giay district, Ha Noi
View map
SAPT2207

Căn hộ dịch vụ - Doan Ke Thien - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 80 m2 - Giá thuê/tháng: 650 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: New serviced apartment for rent in Doan Ke Thien street, Cau Giay district, Ha Noi
View map
SAPT998

Căn hộ dịch vụ - Nguyen Phong Sac - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 40 m2 - Giá thuê/tháng: 750 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Little serviced flat for rent in Nguyen Phong Sac street, Cau Giay district, Ha Noi
View map
SAPT2177

Căn hộ dịch vụ - Dong Quan, Xuan Hoa Building - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 120 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Serviced apartment for rent in Ha Noi, closed to Pacific Tower, Hoang Quoc Viet Road, Ha Noi
View map
SAPT1578

Căn hộ dịch vụ - Tran Duy Hung Street - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 25 m2 - Giá thuê/tháng: 350 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Studio available in Cau Giay district
View map
SAPT1632

Căn hộ dịch vụ - Nguyen Khang - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 60 m2 - Giá thuê/tháng: 450 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Mini sized flat for rent in Cau Giay district
View map
SAPT2615

Căn hộ dịch vụ - Duy Tan - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 68 m2 - Giá thuê/tháng: 1800 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Apartment for rent in a hotel on Duy Tan street, Cau Giay district, Ha Noi
View map
SAPT2613

Căn hộ dịch vụ - Quan Hoa - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 50 m2 - Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Quan Hoa street: serviced apartment for rent, Cau Giay district, Ha Noi
View map
SAPT2612

Căn hộ dịch vụ - Quan Hoa - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 90 m2 - Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: 10-storey building in Quan Hoa street: serviced apartment for rent, Cau Giay district, Ha Noi
View map
SAPT2611

Căn hộ dịch vụ - Quan Hoa - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 70 m2 - Giá thuê/tháng: 1600 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Serviced apartment for rent in 10-storey building in Quan Hoa street, Cau Giay district, Ha Noi
View map
SAPT2209

Căn hộ dịch vụ - Doan Ke Thien - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 140 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: New serviced apartment with 2 bedrooms for rent in Doan Ke Thien street, Cau Giay district, Ha Noi
View map
SAPT944

Căn hộ dịch vụ - Xuan Thuy - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 92 m2 - Giá thuê/tháng: 1100 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: RichLand Building: Maverlous serviced apartment for rent on Xuan Thuy Road – way to the airport, Cau Giay district, Ha Noi
View map
SAPT2609

Căn hộ dịch vụ - Tran Binh - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 133 m2 - Giá thuê/tháng: 1600 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Dolphin Plaza: serviced apartment for rent in Cau Giay district, Ha Noi
View map
SAPT2596

Căn hộ dịch vụ - Tran Binh - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 181 m2 - Giá thuê/tháng: 2500 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Dolphin Plaza: spacious apartment for rent in Tran Binh street, Cau Giay district, Ha Noi
View map
SAPT2595

Căn hộ dịch vụ - Tran Binh - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 133 m2 - Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Dolphin Plaza: great apartment for rent in Tran Binh street, Cau Giay district, Ha Noi
View map
SAPT2550

Căn hộ dịch vụ - Dong Quan, Xuan Hoa Building - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 90 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: • Equipped kitchen, stainless appliances including dishes, glassware, cooking equipment, etc.
• TURN-KEY SHOWROOM SPACE! LIGHT ON THREE SIDES; ONE PRIVATE OFFICE AND ONE SMALL STORAGE ROOM; EXCELLENT BUILDING
• ADSL with WiFi and internet connection
• Free Cable TV including CNN and BBC, NHK (either World or Premium)
View map
SAPT2174

Căn hộ dịch vụ - Dong Quan, Xuan Hoa Building - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 70 m2 - Giá thuê/tháng: 1100 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Serviced apartment in a serviced building in Cau Giay district, Ha Noi
View map
SAPT2175

Căn hộ dịch vụ - Dong Quan, Xuan Hoa Building - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 55 m2 - Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: 1 bedroom serviced apartment in a serviced building in Cau Giay district, Ha Noi
View map
SAPT755

Căn hộ dịch vụ - Nguyen Khanh Toan - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 65 m2 - Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Brand new serviced apartment with 1 bedroom for rent in Ha Noi, close to Hoa Binh Tower, Cau Giay District, Ha Noi
View map
:: 1/2 :: [>] [>>]
Mẫu liên hệ

*Họ tên *
Điện thoại: Sai định dạng 09-1964-5845
*Email: *Sai định dạng vietland@vnhome.com.vn
*Thông tin yêu cầu khác **
Xác thực hình ảnhBất động sản mới - Nguyen Phong Sac
Tổng diện tích: 45 m2
Giá thuê/tháng: 650 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Serviced flat for rent in Nguyen Phong Sac street, Cau Giay district, Ha Noi

Bất động sản mới - Nguyen Phong Sac
Tổng diện tích: 68 m2
Giá thuê/tháng: 700 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Serviced apartment for rent in Nguyen Phong Sac street, Cau Giay district, Ha Noi

Bất động sản mới - Doan Ke Thien
Tổng diện tích: 80 m2
Giá thuê/tháng: 650 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: New serviced apartment for rent in Doan Ke Thien street, Cau Giay district, Ha Noi

Bất động sản mới - Nguyen Phong Sac
Tổng diện tích: 40 m2
Giá thuê/tháng: 750 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Little serviced flat for rent in Nguyen Phong Sac street, Cau Giay district, Ha Noi

Bất động sản mới - Dong Quan, Xuan Hoa Building
Tổng diện tích: 120 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Serviced apartment for rent in Ha Noi, closed to Pacific Tower, Hoang Quoc Viet Road, Ha Noi

Bất động sản mới - Tran Duy Hung Street
Tổng diện tích: 25 m2
Giá thuê/tháng: 350 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Studio available in Cau Giay district

Bất động sản mới - Nguyen Khang
Tổng diện tích: 60 m2
Giá thuê/tháng: 450 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Mini sized flat for rent in Cau Giay district

Bất động sản mới - Duy Tan
Tổng diện tích: 68 m2
Giá thuê/tháng: 1800 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Apartment for rent in a hotel on Duy Tan street, Cau Giay district, Ha Noi

Bất động sản mới - Quan Hoa
Tổng diện tích: 50 m2
Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Quan Hoa street: serviced apartment for rent, Cau Giay district, Ha Noi

Bất động sản mới - Quan Hoa
Tổng diện tích: 90 m2
Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: 10-storey building in Quan Hoa street: serviced apartment for rent, Cau Giay district, Ha Noi

Bất động sản mới - Quan Hoa
Tổng diện tích: 70 m2
Giá thuê/tháng: 1600 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Serviced apartment for rent in 10-storey building in Quan Hoa street, Cau Giay district, Ha Noi

Bất động sản mới - Doan Ke Thien
Tổng diện tích: 140 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: New serviced apartment with 2 bedrooms for rent in Doan Ke Thien street, Cau Giay district, Ha Noi

Bất động sản mới - Xuan Thuy
Tổng diện tích: 92 m2
Giá thuê/tháng: 1100 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 1
Mô tả: RichLand Building: Maverlous serviced apartment for rent on Xuan Thuy Road – way to the airport, Cau Giay district, Ha Noi

Bất động sản mới - Tran Binh
Tổng diện tích: 133 m2
Giá thuê/tháng: 1600 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Dolphin Plaza: serviced apartment for rent in Cau Giay district, Ha Noi

Bất động sản mới - Tran Binh
Tổng diện tích: 181 m2
Giá thuê/tháng: 2500 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Dolphin Plaza: spacious apartment for rent in Tran Binh street, Cau Giay district, Ha Noi

Bất động sản mới - Tran Binh
Tổng diện tích: 133 m2
Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Dolphin Plaza: great apartment for rent in Tran Binh street, Cau Giay district, Ha Noi

Bất động sản mới - Dong Quan, Xuan Hoa Building
Tổng diện tích: 90 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: • Equipped kitchen, stainless appliances including dishes, glassware, cooking equipment, etc.
• TURN-KEY SHOWROOM SPACE! LIGHT ON THREE SIDES; ONE PRIVATE OFFICE AND ONE SMALL STORAGE ROOM; EXCELLENT BUILDING
• ADSL with WiFi and internet connection
• Free Cable TV including CNN and BBC, NHK (either World or Premium)

Bất động sản mới - Dong Quan, Xuan Hoa Building
Tổng diện tích: 70 m2
Giá thuê/tháng: 1100 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Serviced apartment in a serviced building in Cau Giay district, Ha Noi

Bất động sản mới - Dong Quan, Xuan Hoa Building
Tổng diện tích: 55 m2
Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: 1 bedroom serviced apartment in a serviced building in Cau Giay district, Ha Noi

Bất động sản mới - Nguyen Khanh Toan
Tổng diện tích: 65 m2
Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Brand new serviced apartment with 1 bedroom for rent in Ha Noi, close to Hoa Binh Tower, Cau Giay District, Ha Noi
     

 Email: **

 Thông tin yêu cầu

  *