BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ

SAPT990

Căn hộ dịch vụ - Pham Huy Thong - Ba Đình
Tổng diện tích: 60 m2 - Giá thuê/tháng: 900 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: View to Ngoc Khanh Lake: serviced flat for rent on Pham Huy Thong street, Ba Dinh district, Ha Noi
View map
SAPT1000

Căn hộ dịch vụ - Kim Ma Thuong - Ba Đình
Tổng diện tích: 60 m2 - Giá thuê/tháng: 900 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Flat for rent in Kim Ma Thuong street, Ba Dinh district, Ha Noi
View map
SAPT997

Căn hộ dịch vụ - Dao Tan - Ba Đình
Tổng diện tích: 40 m2 - Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Serviced little flat for rent in Dao Tan street, Ba Dinh district, Ha Noi
View map
SAPT2256

Căn hộ dịch vụ - Yen Ninh - Ba Đình
Tổng diện tích: 90 m2 - Giá thuê/tháng: 1100 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Serviced apartment for rent in Yen Ninh street, Ba Dinh district, Ha Noi
View map
SAPT991

Căn hộ dịch vụ - Kim Ma - Ba Đình
Tổng diện tích: 60 m2 - Giá thuê/tháng: 900 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: 1 bed nice serviced apartment for rent on Kim Ma street, Ba Dinh district, Ha Noi
View map
SAPT992

Căn hộ dịch vụ - Linh Lang - Ba Đình
Tổng diện tích: 60 m2 - Giá thuê/tháng: 900 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: 1 bed apartment for rent in Linh Lang street, Ba Dinh district, Ha Noi
View map
SAPT989

Căn hộ dịch vụ - Pham Huy Thong - Ba Đình
Tổng diện tích: 50 m2 - Giá thuê/tháng: 1100 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Ngoc Khanh Lake: Little apartment with service for rent on Pham Huy Thong street, Ba Dinh district, Ha Noi
View map
SAPT945

Căn hộ dịch vụ - Linh Lang - Ba Đình
Tổng diện tích: 90 m2 - Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Serviced apartment with 2 beds for rent in Linh Lang Street, Ba Dinh district. Ha Noi
View map
SAPT922

Căn hộ dịch vụ - Hoang Hoa Tham - Ba Đình
Tổng diện tích: 100 m2 - Giá thuê/tháng: 850 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Serviced flat close to Golden Westlake for rent in Ba Dinh district
View map
SAPT2624

Căn hộ dịch vụ - SAKAMOTO - Kim Ma - Ba Đình
Tổng diện tích: 55 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Sakamoto building: 1 bed serviced apartment for rent near DMC Building Kim Ma street, Ba Dinh district, Ha Noi
View map
SAPT2621

Căn hộ dịch vụ - SAKAMOTO - Kim Ma - Ba Đình
Tổng diện tích: 200 m2 - Giá thuê/tháng: 2200 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: SAKAMOTO Building in Kim Ma street: dublex apartment for rent in Ha Noi
View map
SAPT2616

Căn hộ dịch vụ - Sakamoto - Kim Ma - Ba Đình
Tổng diện tích: 90 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Sakamoto building: Serviced apartment for rent near DMC Building Kim Ma street, Ba Dinh district, Ha Noi
View map
SAPT2622

Căn hộ dịch vụ - Doi Can - Ba Đình
Tổng diện tích: 59 m2 - Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Serviced apartment for rent in Hanoi Candeo in Ba Dinh District, Ha Noi
View map
SAPT2623

Căn hộ dịch vụ - Doi Can - Ba Đình
Tổng diện tích: 78 m2 - Giá thuê/tháng: 2400 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Serviced apartment with 2 bedrooms for rent in Hanoi Candeo in Ba Dinh District, Ha Noi
View map
SAPT2620

Căn hộ dịch vụ - Van Cao - Ba Đình
Tổng diện tích: 80 m2 - Giá thuê/tháng: 700 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Brand-new serviced apartment for rent in Van Cao street, Ba Dinh district, Ha Noi
View map
SAPT2243

Căn hộ dịch vụ - Linh Lang - Ba Đình
Tổng diện tích: 100 m2 - Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: 2 bedroom serviced apartment for rent in Linh Lang street, Ba Dinh district, Ha Noi
View map
SAPT2566

Căn hộ dịch vụ - Rose Garden - Ngoc Khanh - Ba Đình
Tổng diện tích: 87 m2 - Giá thuê/tháng: 2200 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Rose Garden Tower Ngoc Khanh: 2 bed serviced apartment for rent in Ba Dinh district, Ha Noi
View map
SAPT2053

Căn hộ dịch vụ - Rose Garden - Ngoc Khanh - Ba Đình
Tổng diện tích: 95 m2 - Giá thuê/tháng: 2300 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Luxurious serviced apartment with 2 bedrooms for rent in Rose Garden Tower facing to Ngoc Khanh Lake, Ha Noi

View map
SAPT1914

Căn hộ dịch vụ - Rose Garden - Ngoc Khanh - Ba Đình
Tổng diện tích: 87 m2 - Giá thuê/tháng: 2200 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Service apartment for rent in Ba Dinh Dist Ha Noi with all modern facilities
View map
SAPT1916

Căn hộ dịch vụ - Rose Garden - Ngoc Khanh - Ba Đình
Tổng diện tích: 139 m2 - Giá thuê/tháng: 3400 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Lakeview serviced apartment for rent in Ha Noi with all modern utilities
View map
:: 1/10 :: [>] [>>]
Mẫu liên hệ

*Họ tên *
Điện thoại: Sai định dạng 09-1964-5845
*Email: *Sai định dạng vietland@vnhome.com.vn
*Thông tin yêu cầu khác **
Xác thực hình ảnhBất động sản mới - Pham Huy Thong
Tổng diện tích: 60 m2
Giá thuê/tháng: 900 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: View to Ngoc Khanh Lake: serviced flat for rent on Pham Huy Thong street, Ba Dinh district, Ha Noi

Bất động sản mới - Kim Ma Thuong
Tổng diện tích: 60 m2
Giá thuê/tháng: 900 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Flat for rent in Kim Ma Thuong street, Ba Dinh district, Ha Noi

Bất động sản mới - Dao Tan
Tổng diện tích: 40 m2
Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Serviced little flat for rent in Dao Tan street, Ba Dinh district, Ha Noi

Bất động sản mới - Yen Ninh
Tổng diện tích: 90 m2
Giá thuê/tháng: 1100 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Serviced apartment for rent in Yen Ninh street, Ba Dinh district, Ha Noi

Bất động sản mới - Kim Ma
Tổng diện tích: 60 m2
Giá thuê/tháng: 900 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: 1 bed nice serviced apartment for rent on Kim Ma street, Ba Dinh district, Ha Noi

Bất động sản mới - Linh Lang
Tổng diện tích: 60 m2
Giá thuê/tháng: 900 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: 1 bed apartment for rent in Linh Lang street, Ba Dinh district, Ha Noi

Bất động sản mới - Pham Huy Thong
Tổng diện tích: 50 m2
Giá thuê/tháng: 1100 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Ngoc Khanh Lake: Little apartment with service for rent on Pham Huy Thong street, Ba Dinh district, Ha Noi

Bất động sản mới - Linh Lang
Tổng diện tích: 90 m2
Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Serviced apartment with 2 beds for rent in Linh Lang Street, Ba Dinh district. Ha Noi

Bất động sản mới - Hoang Hoa Tham
Tổng diện tích: 100 m2
Giá thuê/tháng: 850 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Serviced flat close to Golden Westlake for rent in Ba Dinh district

Bất động sản mới - SAKAMOTO - Kim Ma
Tổng diện tích: 55 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Sakamoto building: 1 bed serviced apartment for rent near DMC Building Kim Ma street, Ba Dinh district, Ha Noi

Bất động sản mới - SAKAMOTO - Kim Ma
Tổng diện tích: 200 m2
Giá thuê/tháng: 2200 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: SAKAMOTO Building in Kim Ma street: dublex apartment for rent in Ha Noi

Bất động sản mới - Sakamoto - Kim Ma
Tổng diện tích: 90 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Sakamoto building: Serviced apartment for rent near DMC Building Kim Ma street, Ba Dinh district, Ha Noi

Bất động sản mới - Doi Can
Tổng diện tích: 59 m2
Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Serviced apartment for rent in Hanoi Candeo in Ba Dinh District, Ha Noi

Bất động sản mới - Doi Can
Tổng diện tích: 78 m2
Giá thuê/tháng: 2400 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Serviced apartment with 2 bedrooms for rent in Hanoi Candeo in Ba Dinh District, Ha Noi

Bất động sản mới - Van Cao
Tổng diện tích: 80 m2
Giá thuê/tháng: 700 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Brand-new serviced apartment for rent in Van Cao street, Ba Dinh district, Ha Noi

Bất động sản mới - Linh Lang
Tổng diện tích: 100 m2
Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: 2 bedroom serviced apartment for rent in Linh Lang street, Ba Dinh district, Ha Noi

Bất động sản mới - Rose Garden - Ngoc Khanh
Tổng diện tích: 87 m2
Giá thuê/tháng: 2200 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Rose Garden Tower Ngoc Khanh: 2 bed serviced apartment for rent in Ba Dinh district, Ha Noi

Bất động sản mới - Rose Garden - Ngoc Khanh
Tổng diện tích: 95 m2
Giá thuê/tháng: 2300 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Luxurious serviced apartment with 2 bedrooms for rent in Rose Garden Tower facing to Ngoc Khanh Lake, Ha Noi


Bất động sản mới - Rose Garden - Ngoc Khanh
Tổng diện tích: 87 m2
Giá thuê/tháng: 2200 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Service apartment for rent in Ba Dinh Dist Ha Noi with all modern facilities

Bất động sản mới - Rose Garden - Ngoc Khanh
Tổng diện tích: 139 m2
Giá thuê/tháng: 3400 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Lakeview serviced apartment for rent in Ha Noi with all modern utilities
     

 Email: **

 Thông tin yêu cầu

  *