BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ

OFF184

Văn phòng - Yet Kieu - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 540 m2 - Giá thuê/tháng: 11000 USD
Số phòng ngủ: 5 phòng - Số phòng tắm: 6 phòng
Mô tả: Office space for rent in Yet Kieu Street, Hai Ba Trung district
View map
OFF213

Văn phòng - Truong Han Sieu Street - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 800 m2 - Giá thuê/tháng: 26 USD
Số phòng ngủ: 5 phòng - Số phòng tắm: 6 phòng
Mô tả: Office space for rent in Truong Han Sieu Street, Hai Ba Trung district
View map
OFF145

Văn phòng - Tran Dai Nghia Street - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 250 m2 - Giá thuê/tháng: 2500 USD
Số phòng ngủ: 5 phòng - Số phòng tắm: 5 phòng
Mô tả: House-to-be-office for rent in Ha Noi, Hai Ba Trung district, Ha Noi
View map
OFF58

Văn phòng - Mai Hac De - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 125 m2 - Giá thuê/tháng: 30 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Private building to rent as office, close to VinCom Towers
View map
OFF41

Văn phòng - Mai Hac De Street - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 97 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Office space for rent in Ha Noi, on Mai Hac De Street, Hai Ba district, close to VinCom Towers
View map
OFF645

Văn phòng - Bui Thi Xuan - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 400 m2 - Giá thuê/tháng: 4000 USD
Số phòng ngủ: phòng - Số phòng tắm: phòng
Mô tả:
View map
OFF642

Văn phòng - Mai Hac De - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 1200 m2 - Giá thuê/tháng: 18 USD
Số phòng ngủ: phòng - Số phòng tắm: phòng
Mô tả:
View map
OFF643

Văn phòng - Bui Thi Xuan - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 1000 m2 - Giá thuê/tháng: 20 USD
Số phòng ngủ: phòng - Số phòng tắm: phòng
Mô tả:
View map
OFF640

Văn phòng - Trieu Viet Vuong - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 850 m2 - Giá thuê/tháng: 8000 USD
Số phòng ngủ: phòng - Số phòng tắm: phòng
Mô tả:
View map
OFF2502

Văn phòng - Pho Hue - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 620 m2 - Giá thuê/tháng: 5500 USD
Số phòng ngủ: 5 phòng - Số phòng tắm: 5 phòng
Mô tả:
View map
:: 1/1 ::
Mẫu liên hệ

*Họ tên *
Điện thoại: Sai định dạng 09-1964-5845
*Email: *Sai định dạng vietland@vnhome.com.vn
*Thông tin yêu cầu khác **
Xác thực hình ảnhBất động sản mới - Yet Kieu
Tổng diện tích: 540 m2
Giá thuê/tháng: 11000 USD
Số phòng ngủ: 5
Số phòng tắm: 6
Mô tả: Office space for rent in Yet Kieu Street, Hai Ba Trung district

Bất động sản mới - Truong Han Sieu Street
Tổng diện tích: 800 m2
Giá thuê/tháng: 26 USD
Số phòng ngủ: 5
Số phòng tắm: 6
Mô tả: Office space for rent in Truong Han Sieu Street, Hai Ba Trung district

Bất động sản mới - Tran Dai Nghia Street
Tổng diện tích: 250 m2
Giá thuê/tháng: 2500 USD
Số phòng ngủ: 5
Số phòng tắm: 5
Mô tả: House-to-be-office for rent in Ha Noi, Hai Ba Trung district, Ha Noi

Bất động sản mới - Mai Hac De
Tổng diện tích: 125 m2
Giá thuê/tháng: 30 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Private building to rent as office, close to VinCom Towers

Bất động sản mới - Mai Hac De Street
Tổng diện tích: 97 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Office space for rent in Ha Noi, on Mai Hac De Street, Hai Ba district, close to VinCom Towers

Bất động sản mới - Bui Thi Xuan
Tổng diện tích: 400 m2
Giá thuê/tháng: 4000 USD
Số phòng ngủ:
Số phòng tắm:
Mô tả:

Bất động sản mới - Mai Hac De
Tổng diện tích: 1200 m2
Giá thuê/tháng: 18 USD
Số phòng ngủ:
Số phòng tắm:
Mô tả:

Bất động sản mới - Bui Thi Xuan
Tổng diện tích: 1000 m2
Giá thuê/tháng: 20 USD
Số phòng ngủ:
Số phòng tắm:
Mô tả:

Bất động sản mới - Trieu Viet Vuong
Tổng diện tích: 850 m2
Giá thuê/tháng: 8000 USD
Số phòng ngủ:
Số phòng tắm:
Mô tả:

Bất động sản mới - Pho Hue
Tổng diện tích: 620 m2
Giá thuê/tháng: 5500 USD
Số phòng ngủ: 5
Số phòng tắm: 5
Mô tả:
     

 Email: **

 Thông tin yêu cầu

  *