BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ

OFF978

Văn phòng - Nguyen Phong Sac - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 90 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Office space is available for rent in Nguyen Phong Sac street, Cau Giay district, Ha Noi
View map
OFF638

Văn phòng - Hoang Quoc Viet - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 160 m2 - Giá thuê/tháng: 20 USD
Số phòng ngủ: phòng - Số phòng tắm: phòng
Mô tả: Office for rent in Hoang Quoc Viet
View map
OFF53

Văn phòng - Hoang Quoc Viet - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 200 m2 - Giá thuê/tháng: 4000 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Office building to lease on Hoang Quoc Viet Road, Cau Giay district
View map
OFF87

Văn phòng - Hoang Dao Thuy - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 65 m2 - Giá thuê/tháng: 20 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Office space for rent in Trung Hoa-Nhan Chinh, Cau Giay district
View map
OFF1504

Văn phòng - Trung Hoa Street - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 300 m2 - Giá thuê/tháng: 3500 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 5 phòng
Mô tả: Office space for rent in Trung Hoa Street, Dong Da district
View map
OFF202

Văn phòng - Nam Trung Yen - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 60 m2 - Giá thuê/tháng: 700 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Apartment for rent as an office in Cau Giay district
View map
OFF31

Văn phòng - Nguyen Phong Sac prolonged - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 630 m2 - Giá thuê/tháng: 3500 USD
Số phòng ngủ: 16 phòng - Số phòng tắm: 7 phòng
Mô tả: Office space for rent in Nguyen Phong Sac Road, Cau Giay district
View map
OFF27

Văn phòng - Tran Duy Hung Street - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 450 m2 - Giá thuê/tháng: 3000 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 6 phòng
Mô tả: Office space for rent in Cau Giay
View map
OFF2520

Văn phòng - Tran Dang Ninh prolengthened - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 340 m2 - Giá thuê/tháng: 4200 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Office space for rent in Nguyen Phong Sac (prolong) Street
View map
OFF637

Văn phòng - Cau Giay - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 140 m2 - Giá thuê/tháng: 20 USD
Số phòng ngủ: phòng - Số phòng tắm: phòng
Mô tả: Office for rent in Cau Giay Street
View map
:: 1/1 ::
Mẫu liên hệ

*Họ tên *
Điện thoại: Sai định dạng 09-1964-5845
*Email: *Sai định dạng vietland@vnhome.com.vn
*Thông tin yêu cầu khác **
Xác thực hình ảnhBất động sản mới - Nguyen Phong Sac
Tổng diện tích: 90 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Office space is available for rent in Nguyen Phong Sac street, Cau Giay district, Ha Noi

Bất động sản mới - Hoang Quoc Viet
Tổng diện tích: 160 m2
Giá thuê/tháng: 20 USD
Số phòng ngủ:
Số phòng tắm:
Mô tả: Office for rent in Hoang Quoc Viet

Bất động sản mới - Hoang Quoc Viet
Tổng diện tích: 200 m2
Giá thuê/tháng: 4000 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Office building to lease on Hoang Quoc Viet Road, Cau Giay district

Bất động sản mới - Hoang Dao Thuy
Tổng diện tích: 65 m2
Giá thuê/tháng: 20 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Office space for rent in Trung Hoa-Nhan Chinh, Cau Giay district

Bất động sản mới - Trung Hoa Street
Tổng diện tích: 300 m2
Giá thuê/tháng: 3500 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 5
Mô tả: Office space for rent in Trung Hoa Street, Dong Da district

Bất động sản mới - Nam Trung Yen
Tổng diện tích: 60 m2
Giá thuê/tháng: 700 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Apartment for rent as an office in Cau Giay district

Bất động sản mới - Nguyen Phong Sac prolonged
Tổng diện tích: 630 m2
Giá thuê/tháng: 3500 USD
Số phòng ngủ: 16
Số phòng tắm: 7
Mô tả: Office space for rent in Nguyen Phong Sac Road, Cau Giay district

Bất động sản mới - Tran Duy Hung Street
Tổng diện tích: 450 m2
Giá thuê/tháng: 3000 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 6
Mô tả: Office space for rent in Cau Giay

Bất động sản mới - Tran Dang Ninh prolengthened
Tổng diện tích: 340 m2
Giá thuê/tháng: 4200 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Office space for rent in Nguyen Phong Sac (prolong) Street

Bất động sản mới - Cau Giay
Tổng diện tích: 140 m2
Giá thuê/tháng: 20 USD
Số phòng ngủ:
Số phòng tắm:
Mô tả: Office for rent in Cau Giay Street
     

 Email: **

 Thông tin yêu cầu

  *