BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ

OFF2617

Văn phòng - Serviced Office in ICON4 - Kim Ma - Ba Đình
Tổng diện tích: 20 m2 - Giá thuê/tháng: 1900 USD
Số phòng ngủ: 0 phòng - Số phòng tắm: 0 phòng
Mô tả: All-in office for rent in Building ICON4 on Kim Ma street, Ba Dinh district, Ha Noi
View map
OFF127

Văn phòng - Linh Lang Street - Ba Đình
Tổng diện tích: 36 m2 - Giá thuê/tháng: 18 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Office space for rent in Linh Lang Street, Ba Dinh district
View map
OB03

Văn phòng - Doi Can - Ba Đình
Tổng diện tích: 4500 m2 - Giá thuê/tháng: 15 USD
Số phòng ngủ: 0 phòng - Số phòng tắm: 0 phòng
Mô tả: DC Building Ha Noi Office Building for rent
View map
OFF502

Văn phòng - Kim Ma-VIT - Ba Đình
Tổng diện tích: 200 m2 - Giá thuê/tháng: 38 USD
Số phòng ngủ: 0 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả:
View map
OFF101

Văn phòng - Dao Tan Street - Ba Đình
Tổng diện tích: 120 m2 - Giá thuê/tháng: 16 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Office space close to the Zoo for rent in Ha Noi
View map
OFF100

Văn phòng - Dao Tan Street - Ba Đình
Tổng diện tích: 120 m2 - Giá thuê/tháng: 2500 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 3 phòng
Mô tả: Office space for rent in Dao Tan, Ba Dinh district
View map
OFF82

Văn phòng - Kim Ma Street - Ba Đình
Tổng diện tích: 65 m2 - Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: New building for rent as office in Kim Ma street, Ba Dinh district
View map
OFF219

Văn phòng - Kim Ma Street - Ba Đình
Tổng diện tích: 83 m2 - Giá thuê/tháng: 2500 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Office space for rent in Ha Noi, on Kim Ma Street, Ba Dinh district, close to Ha Noi Zoo
View map
OFF174

Văn phòng - Kim Ma Thuong - Ba Đình
Tổng diện tích: 400 m2 - Giá thuê/tháng: 3500 USD
Số phòng ngủ: 5 phòng - Số phòng tắm: 6 phòng
Mô tả: House for rent as an office in Kim Ma Thuong, Ba Dinh district
View map
OFF2507

Văn phòng - Hoang Hoa Tham Street - Ba Đình
Tổng diện tích: 350 m2 - Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 5 phòng - Số phòng tắm: 5 phòng
Mô tả: Office space for rent in Hoang Hoa Tham Street, Ba Dinh district
View map
OFF1535

Văn phòng - Lieu Giai - Ba Đình
Tổng diện tích: 1260 m2 - Giá thuê/tháng: 24 USD
Số phòng ngủ: 7 phòng - Số phòng tắm: 14 phòng
Mô tả: Office for rent in Ba Dinh district
View map
OFF1536

Văn phòng - Dao Tan - Ba Đình
Tổng diện tích: 400 m2 - Giá thuê/tháng: 20 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: Office for rent in Ba Dinh
View map
OFF1534

Văn phòng - Lieu Giai - Ba Đình
Tổng diện tích: 420 m2 - Giá thuê/tháng: 24 USD
Số phòng ngủ: 7 phòng - Số phòng tắm: 14 phòng
Mô tả: Office for rent in Ba Dinh district
View map
:: 1/1 ::
Mẫu liên hệ

*Họ tên *
Điện thoại: Sai định dạng 09-1964-5845
*Email: *Sai định dạng vietland@vnhome.com.vn
*Thông tin yêu cầu khác **
Xác thực hình ảnhBất động sản mới - Serviced Office in ICON4 - Kim Ma
Tổng diện tích: 20 m2
Giá thuê/tháng: 1900 USD
Số phòng ngủ: 0
Số phòng tắm: 0
Mô tả: All-in office for rent in Building ICON4 on Kim Ma street, Ba Dinh district, Ha Noi

Bất động sản mới - Linh Lang Street
Tổng diện tích: 36 m2
Giá thuê/tháng: 18 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Office space for rent in Linh Lang Street, Ba Dinh district

Bất động sản mới - Doi Can
Tổng diện tích: 4500 m2
Giá thuê/tháng: 15 USD
Số phòng ngủ: 0
Số phòng tắm: 0
Mô tả: DC Building Ha Noi Office Building for rent

Bất động sản mới - Kim Ma-VIT
Tổng diện tích: 200 m2
Giá thuê/tháng: 38 USD
Số phòng ngủ: 0
Số phòng tắm: 2
Mô tả:

Bất động sản mới - Dao Tan Street
Tổng diện tích: 120 m2
Giá thuê/tháng: 16 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Office space close to the Zoo for rent in Ha Noi

Bất động sản mới - Dao Tan Street
Tổng diện tích: 120 m2
Giá thuê/tháng: 2500 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 3
Mô tả: Office space for rent in Dao Tan, Ba Dinh district

Bất động sản mới - Kim Ma Street
Tổng diện tích: 65 m2
Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: New building for rent as office in Kim Ma street, Ba Dinh district

Bất động sản mới - Kim Ma Street
Tổng diện tích: 83 m2
Giá thuê/tháng: 2500 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Office space for rent in Ha Noi, on Kim Ma Street, Ba Dinh district, close to Ha Noi Zoo

Bất động sản mới - Kim Ma Thuong
Tổng diện tích: 400 m2
Giá thuê/tháng: 3500 USD
Số phòng ngủ: 5
Số phòng tắm: 6
Mô tả: House for rent as an office in Kim Ma Thuong, Ba Dinh district

Bất động sản mới - Hoang Hoa Tham Street
Tổng diện tích: 350 m2
Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 5
Số phòng tắm: 5
Mô tả: Office space for rent in Hoang Hoa Tham Street, Ba Dinh district

Bất động sản mới - Lieu Giai
Tổng diện tích: 1260 m2
Giá thuê/tháng: 24 USD
Số phòng ngủ: 7
Số phòng tắm: 14
Mô tả: Office for rent in Ba Dinh district

Bất động sản mới - Dao Tan
Tổng diện tích: 400 m2
Giá thuê/tháng: 20 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: Office for rent in Ba Dinh

Bất động sản mới - Lieu Giai
Tổng diện tích: 420 m2
Giá thuê/tháng: 24 USD
Số phòng ngủ: 7
Số phòng tắm: 14
Mô tả: Office for rent in Ba Dinh district
     

 Email: **

 Thông tin yêu cầu

  *