BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ

HOU13

Nhà riêng - Me Tri - Từ Liêm
Tổng diện tích: 180 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: House for rent in Tu Liem
View map
HOU77

Nhà riêng - Me Tri - My Dinh Song Da - Từ Liêm
Tổng diện tích: 600 m2 - Giá thuê/tháng: 3000 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: House for rent in My Dinh Song Da Quarter, near the Manor
View map
HOU67

Nhà riêng - Me Tri - The Manor - Từ Liêm
Tổng diện tích: 564 m2 - Giá thuê/tháng: 3500 USD
Số phòng ngủ: 6 phòng - Số phòng tắm: 5 phòng
Mô tả: House to be equipped for rent in The Manor, Tu Liem district, Ha Noi
View map
HOU1582

Nhà riêng - My Dinh I - Từ Liêm
Tổng diện tích: 240 m2 - Giá thuê/tháng: 850 USD
Số phòng ngủ: 6 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: Partial furnished house for rent in My Dinh I
View map
HOU118

Nhà riêng - Me Tri Street - Từ Liêm
Tổng diện tích: 400 m2 - Giá thuê/tháng: 3500 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: House for rent in Ha Noi, 2 big bedrooms, located in the My Dinh Song Da Area
View map
HOU37

Nhà riêng - Le Duc Tho Road - Từ Liêm
Tổng diện tích: 700 m2 - Giá thuê/tháng: 4500 USD
Số phòng ngủ: 6 phòng - Số phòng tắm: 6 phòng
Mô tả: House with 6 bedrooms for rent in My Dinh area, Tu Liem district, Ha Noi
View map
HOU14

Nhà riêng - Pham Hung Street - Từ Liêm
Tổng diện tích: 280 m2 - Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: House for rent as an office on Pham Hung Road
View map
HOU12

Nhà riêng - Nguyen Tuan - Từ Liêm
Tổng diện tích: 360 m2 - Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 6 phòng - Số phòng tắm: 5 phòng
Mô tả: House for rent in Thanh Xuan district
View map
:: 1/1 ::
Mẫu liên hệ

*Họ tên *
Điện thoại: Sai định dạng 09-1964-5845
*Email: *Sai định dạng vietland@vnhome.com.vn
*Thông tin yêu cầu khác **
Xác thực hình ảnhBất động sản mới - Me Tri
Tổng diện tích: 180 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: House for rent in Tu Liem

Bất động sản mới - Me Tri - My Dinh Song Da
Tổng diện tích: 600 m2
Giá thuê/tháng: 3000 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: House for rent in My Dinh Song Da Quarter, near the Manor

Bất động sản mới - Me Tri - The Manor
Tổng diện tích: 564 m2
Giá thuê/tháng: 3500 USD
Số phòng ngủ: 6
Số phòng tắm: 5
Mô tả: House to be equipped for rent in The Manor, Tu Liem district, Ha Noi

Bất động sản mới - My Dinh I
Tổng diện tích: 240 m2
Giá thuê/tháng: 850 USD
Số phòng ngủ: 6
Số phòng tắm: 4
Mô tả: Partial furnished house for rent in My Dinh I

Bất động sản mới - Me Tri Street
Tổng diện tích: 400 m2
Giá thuê/tháng: 3500 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 4
Mô tả: House for rent in Ha Noi, 2 big bedrooms, located in the My Dinh Song Da Area

Bất động sản mới - Le Duc Tho Road
Tổng diện tích: 700 m2
Giá thuê/tháng: 4500 USD
Số phòng ngủ: 6
Số phòng tắm: 6
Mô tả: House with 6 bedrooms for rent in My Dinh area, Tu Liem district, Ha Noi

Bất động sản mới - Pham Hung Street
Tổng diện tích: 280 m2
Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 4
Mô tả: House for rent as an office on Pham Hung Road

Bất động sản mới - Nguyen Tuan
Tổng diện tích: 360 m2
Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 6
Số phòng tắm: 5
Mô tả: House for rent in Thanh Xuan district
     

 Email: **

 Thông tin yêu cầu

  *