BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ

HOU617

Nhà riêng - Van Ho 3 - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 180 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: Little house in Ha Noi downtown
View map
HOU144

Nhà riêng - Tran Dai Nghia Street - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 300 m2 - Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: House rent in Ha Noi University of Technology Area, Hai Ba Dist, Ha Noi
View map
HOU210

Nhà riêng - Dong Nhan Street - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 160 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 3 phòng
Mô tả: Nice house with 2 small bedrooms for rent in Ha Noi
View map
HOU209

Nhà riêng - Trieu Viet Vuong - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 300 m2 - Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 6 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: Non- furnished house for rent in Ha Noi, Hai Ba Dist
View map
HOU2524

Nhà riêng - Hoa Lu Street - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 200 m2 - Giá thuê/tháng: 1700 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: 5- Storey house for rent in Ha Noi, VinCom Towers area
View map
HOU601

Nhà riêng - Tuc Mac Alley - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 120 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Fully furnished house for rent in Ha Ba District, Ha Noi
View map
HOU1824

Nhà riêng - Lien Tri - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 200 m2 - Giá thuê/tháng: 1100 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: Little house in Ha Noi downtown
View map
HOU2147

Nhà riêng - Hoa Lu Street - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 250 m2 - Giá thuê/tháng: 1600 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 6 phòng
Mô tả: House for rent in downtown of Ha Noi, Hoa Lu Str, open alley
View map
HOU1816

Nhà riêng - Ha Hoi Alley - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 300 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 5 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: House rent in Ha Hoi Alley where lots of expats are living, Hai Ba Dist, Ha Noi
View map
HOU1791

Nhà riêng - Tuc Mac Alley - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 240 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 3 phòng
Mô tả: House for rent in downtown of Ha Noi, Tran Hung Dao Str, open alley
View map
HOU18

Nhà riêng - Trieu Viet Vuong - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 270 m2 - Giá thuê/tháng: 3000 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 3 phòng
Mô tả: Warehouse for rent in ha Ba district, near VinCom Towers
View map
:: 1/1 ::
Mẫu liên hệ

*Họ tên *
Điện thoại: Sai định dạng 09-1964-5845
*Email: *Sai định dạng vietland@vnhome.com.vn
*Thông tin yêu cầu khác **
Xác thực hình ảnhBất động sản mới - Van Ho 3
Tổng diện tích: 180 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 4
Mô tả: Little house in Ha Noi downtown

Bất động sản mới - Tran Dai Nghia Street
Tổng diện tích: 300 m2
Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: House rent in Ha Noi University of Technology Area, Hai Ba Dist, Ha Noi

Bất động sản mới - Dong Nhan Street
Tổng diện tích: 160 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 3
Mô tả: Nice house with 2 small bedrooms for rent in Ha Noi

Bất động sản mới - Trieu Viet Vuong
Tổng diện tích: 300 m2
Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 6
Số phòng tắm: 4
Mô tả: Non- furnished house for rent in Ha Noi, Hai Ba Dist

Bất động sản mới - Hoa Lu Street
Tổng diện tích: 200 m2
Giá thuê/tháng: 1700 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 4
Mô tả: 5- Storey house for rent in Ha Noi, VinCom Towers area

Bất động sản mới - Tuc Mac Alley
Tổng diện tích: 120 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Fully furnished house for rent in Ha Ba District, Ha Noi

Bất động sản mới - Lien Tri
Tổng diện tích: 200 m2
Giá thuê/tháng: 1100 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 4
Mô tả: Little house in Ha Noi downtown

Bất động sản mới - Hoa Lu Street
Tổng diện tích: 250 m2
Giá thuê/tháng: 1600 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 6
Mô tả: House for rent in downtown of Ha Noi, Hoa Lu Str, open alley

Bất động sản mới - Ha Hoi Alley
Tổng diện tích: 300 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 5
Số phòng tắm: 4
Mô tả: House rent in Ha Hoi Alley where lots of expats are living, Hai Ba Dist, Ha Noi

Bất động sản mới - Tuc Mac Alley
Tổng diện tích: 240 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 3
Mô tả: House for rent in downtown of Ha Noi, Tran Hung Dao Str, open alley

Bất động sản mới - Trieu Viet Vuong
Tổng diện tích: 270 m2
Giá thuê/tháng: 3000 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 3
Mô tả: Warehouse for rent in ha Ba district, near VinCom Towers
     

 Email: **

 Thông tin yêu cầu

  *