BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ

HOU533

Nhà riêng - Nguyen Chi Thanh - Đống Đa
Tổng diện tích: 200 m2 - Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 5 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: House for rent on Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da district, Ha Noi
View map
HOU534

Nhà riêng - Hao Nam - Đống Đa
Tổng diện tích: 160 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: Warehouse by Ha Noi Music Academy for rent in Dong Da district, Ha Noi
View map
HOU651

Nhà riêng - Thinh Quang Street - Đống Đa
Tổng diện tích: 300 m2 - Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 5 phòng - Số phòng tắm: 5 phòng
Mô tả: House for rent in Dong Da District, Ha Noi
View map
HOU153

Nhà riêng - Lang Road - Đống Đa
Tổng diện tích: 180 m2 - Giá thuê/tháng: 600 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 3 phòng
Mô tả: House with 3 bedrooms for rent in Ha Noi, Dong Da District
View map
HOU525

Nhà riêng - Thai Thinh Street - Đống Đa
Tổng diện tích: 200 m2 - Giá thuê/tháng: 3000 USD
Số phòng ngủ: 8 phòng - Số phòng tắm: 5 phòng
Mô tả: House for rent with 7 Floors in Thai Thinh Street, Dong Da district, Ha Noi
View map
HOU73

Nhà riêng - Hoang Cau - Đống Đa
Tổng diện tích: 140 m2 - Giá thuê/tháng: 500 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 3 phòng
Mô tả: Warehouse to rent near Hoang Cau lake, Dong Da district, Ha Noi
View map
HOU138

Nhà riêng - Tran Quy Cap Street - Đống Đa
Tổng diện tích: 200 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 3 phòng
Mô tả: House for rent in Ha Noi, near the Ha Noi Railway Station, Dong Da District
View map
HOU1664

Nhà riêng - Tran Quang Dieu - Đống Đa
Tổng diện tích: 200 m2 - Giá thuê/tháng: 900 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: House for rent in Dong Da
View map
HOU1500

Nhà riêng - Chua Lang Street - Đống Đa
Tổng diện tích: 300 m2 - Giá thuê/tháng: 700 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: Fully furnished house for rent in Ha Noi, Dong Da District
View map
HOU133

Nhà riêng - Kham Thien Street - Đống Đa
Tổng diện tích: 350 m2 - Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 3 phòng
Mô tả: A house with 3 bedrooms in Dong Da district for rent now
View map
HOU215

Nhà riêng - Kham Thien Street - Đống Đa
Tổng diện tích: 160 m2 - Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: House for rent in Dogn Da district, walking distance to Nikko Hotel
View map
HOU868

Nhà riêng - Nguyen Chi Thanh - Đống Đa
Tổng diện tích: 320 m2 - Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: Brand new house with 4 bedrooms in Dong Da district for rent now
View map
HOU1974

Nhà riêng - Vu Thanh Street - Đống Đa
Tổng diện tích: 200 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 3 phòng
Mô tả: House for rent in Ha Noi, Dong Da District, fully furnished, 2 beds, $1,000
View map
:: 1/1 ::
Mẫu liên hệ

*Họ tên *
Điện thoại: Sai định dạng 09-1964-5845
*Email: *Sai định dạng vietland@vnhome.com.vn
*Thông tin yêu cầu khác **
Xác thực hình ảnhBất động sản mới - Nguyen Chi Thanh
Tổng diện tích: 200 m2
Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 5
Số phòng tắm: 4
Mô tả: House for rent on Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da district, Ha Noi

Bất động sản mới - Hao Nam
Tổng diện tích: 160 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 4
Mô tả: Warehouse by Ha Noi Music Academy for rent in Dong Da district, Ha Noi

Bất động sản mới - Thinh Quang Street
Tổng diện tích: 300 m2
Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 5
Số phòng tắm: 5
Mô tả: House for rent in Dong Da District, Ha Noi

Bất động sản mới - Lang Road
Tổng diện tích: 180 m2
Giá thuê/tháng: 600 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 3
Mô tả: House with 3 bedrooms for rent in Ha Noi, Dong Da District

Bất động sản mới - Thai Thinh Street
Tổng diện tích: 200 m2
Giá thuê/tháng: 3000 USD
Số phòng ngủ: 8
Số phòng tắm: 5
Mô tả: House for rent with 7 Floors in Thai Thinh Street, Dong Da district, Ha Noi

Bất động sản mới - Hoang Cau
Tổng diện tích: 140 m2
Giá thuê/tháng: 500 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 3
Mô tả: Warehouse to rent near Hoang Cau lake, Dong Da district, Ha Noi

Bất động sản mới - Tran Quy Cap Street
Tổng diện tích: 200 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 3
Mô tả: House for rent in Ha Noi, near the Ha Noi Railway Station, Dong Da District

Bất động sản mới - Tran Quang Dieu
Tổng diện tích: 200 m2
Giá thuê/tháng: 900 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 4
Mô tả: House for rent in Dong Da

Bất động sản mới - Chua Lang Street
Tổng diện tích: 300 m2
Giá thuê/tháng: 700 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 4
Mô tả: Fully furnished house for rent in Ha Noi, Dong Da District

Bất động sản mới - Kham Thien Street
Tổng diện tích: 350 m2
Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 3
Mô tả: A house with 3 bedrooms in Dong Da district for rent now

Bất động sản mới - Kham Thien Street
Tổng diện tích: 160 m2
Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: House for rent in Dogn Da district, walking distance to Nikko Hotel

Bất động sản mới - Nguyen Chi Thanh
Tổng diện tích: 320 m2
Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: Brand new house with 4 bedrooms in Dong Da district for rent now

Bất động sản mới - Vu Thanh Street
Tổng diện tích: 200 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 3
Mô tả: House for rent in Ha Noi, Dong Da District, fully furnished, 2 beds, $1,000
     

 Email: **

 Thông tin yêu cầu

  *