BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ

HOU839

Nhà riêng - Trung Hoa - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 360 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: Beautiful house with 4 bedrooms for rent in Ha Noi, Trung Hoa- Nhan Chinh Area
View map
HOU1537

Nhà riêng - Trung Hoa - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 800 m2 - Giá thuê/tháng: 3200 USD
Số phòng ngủ: 5 phòng - Số phòng tắm: 5 phòng
Mô tả: House for rent in Ha Noi with full furnished, Cau Giay district
View map
HOU1538

Nhà riêng - Trung Yen Street - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 350 m2 - Giá thuê/tháng: 3500 USD
Số phòng ngủ: 6 phòng - Số phòng tắm: 5 phòng
Mô tả: House for rent as an office, Cau Giay district
View map
HOU51

Nhà riêng - Trung Yen Street - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 300 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 5 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: New house for rent in Cau Giay district, Ha Noi
View map
HOU523

Nhà riêng - Trung Hoa - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 200 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 3 phòng
Mô tả: House for rent in Trung Hoa, Cau Giay district, Ha Noi
View map
HOU98

Nhà riêng - Hoang Quoc Viet - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 120 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 3 phòng
Mô tả: Small house for rent in Cau Giay district, Ha Noi
View map
HOU89

Nhà riêng - Cau Giay Road - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 240 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: New house for rent in Cau Giay Road, Ha Noi
View map
HOU80

Nhà riêng - Nguyen Phong Sac - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 160 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: House for rent on Nguyen Phong Sac, Cau Giay district
View map
HOU79

Nhà riêng - Nguyen Khanh Toan - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 700 m2 - Giá thuê/tháng: 2200 USD
Số phòng ngủ: 6 phòng - Số phòng tắm: 5 phòng
Mô tả: House facing to Nguyen Khanh Toan Road, Cau Giay district
View map
HOU1703

Nhà riêng - Trung Yen Street - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 200 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 6 phòng - Số phòng tắm: 5 phòng
Mô tả: House for rent in Cau Giay district, Ha Noi
View map
HOU1702

Nhà riêng - Tran Duy Hung Street - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 250 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 6 phòng - Số phòng tắm: 5 phòng
Mô tả: House for rent in Cau Giay district
View map
HOU1671

Nhà riêng - Trung Kinh Street - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 250 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 6 phòng - Số phòng tắm: 5 phòng
Mô tả: New private house with full furnished, expats neighborhood, good security, reasonable price for rent
View map
HOU1585

Nhà riêng - Nguyen Ngoc Vu - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 240 m2 - Giá thuê/tháng: 2200 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: House for rent as office in Cau Giay district
View map
HOU38

Nhà riêng - Dich Vong Hau Street - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 400 m2 - Giá thuê/tháng: 2200 USD
Số phòng ngủ: 6 phòng - Số phòng tắm: 6 phòng
Mô tả: Warehouse for rent in Cau Giay District Ha Noi, 3 km far from Big C Thang Long
View map
OFF32

Nhà riêng - Dich Vong Hau Street - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 220 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: House for rent as an office in Dich Vong Hau Street, Cau Giay district
View map
HOU2131

Nhà riêng - Quan Hoa Street - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 250 m2 - Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: House for rent in Cau Giay District
View map
HOU2513

Nhà riêng - Tran Duy Hung Street - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 260 m2 - Giá thuê/tháng: 2500 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 5 phòng
Mô tả: Nice house for rent near Big C Supermarket
View map
HOU848

Nhà riêng - Trung Hoa - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 240 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: House with 4 bedrooms for rent in Trung Hoa Street, Cau Giay district, Ha Noi
View map
HOU712

Nhà riêng - Tran Duy Hung Street - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 300 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: House with 4 bedrooms for rent in Ha Noi, Trung Hoa- Nhan Chinh Area
View map
HOU698

Nhà riêng - Quan Hoa Street - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 220 m2 - Giá thuê/tháng: 1800 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: House for rent in Ha Noi, 3 km far from Big C Thang Long
View map
:: 1/2 :: [>] [>>]
Mẫu liên hệ

*Họ tên *
Điện thoại: Sai định dạng 09-1964-5845
*Email: *Sai định dạng vietland@vnhome.com.vn
*Thông tin yêu cầu khác **
Xác thực hình ảnhBất động sản mới - Trung Hoa
Tổng diện tích: 360 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: Beautiful house with 4 bedrooms for rent in Ha Noi, Trung Hoa- Nhan Chinh Area

Bất động sản mới - Trung Hoa
Tổng diện tích: 800 m2
Giá thuê/tháng: 3200 USD
Số phòng ngủ: 5
Số phòng tắm: 5
Mô tả: House for rent in Ha Noi with full furnished, Cau Giay district

Bất động sản mới - Trung Yen Street
Tổng diện tích: 350 m2
Giá thuê/tháng: 3500 USD
Số phòng ngủ: 6
Số phòng tắm: 5
Mô tả: House for rent as an office, Cau Giay district

Bất động sản mới - Trung Yen Street
Tổng diện tích: 300 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 5
Số phòng tắm: 4
Mô tả: New house for rent in Cau Giay district, Ha Noi

Bất động sản mới - Trung Hoa
Tổng diện tích: 200 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 3
Mô tả: House for rent in Trung Hoa, Cau Giay district, Ha Noi

Bất động sản mới - Hoang Quoc Viet
Tổng diện tích: 120 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 3
Mô tả: Small house for rent in Cau Giay district, Ha Noi

Bất động sản mới - Cau Giay Road
Tổng diện tích: 240 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: New house for rent in Cau Giay Road, Ha Noi

Bất động sản mới - Nguyen Phong Sac
Tổng diện tích: 160 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: House for rent on Nguyen Phong Sac, Cau Giay district

Bất động sản mới - Nguyen Khanh Toan
Tổng diện tích: 700 m2
Giá thuê/tháng: 2200 USD
Số phòng ngủ: 6
Số phòng tắm: 5
Mô tả: House facing to Nguyen Khanh Toan Road, Cau Giay district

Bất động sản mới - Trung Yen Street
Tổng diện tích: 200 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 6
Số phòng tắm: 5
Mô tả: House for rent in Cau Giay district, Ha Noi

Bất động sản mới - Tran Duy Hung Street
Tổng diện tích: 250 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 6
Số phòng tắm: 5
Mô tả: House for rent in Cau Giay district

Bất động sản mới - Trung Kinh Street
Tổng diện tích: 250 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 6
Số phòng tắm: 5
Mô tả: New private house with full furnished, expats neighborhood, good security, reasonable price for rent

Bất động sản mới - Nguyen Ngoc Vu
Tổng diện tích: 240 m2
Giá thuê/tháng: 2200 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 4
Mô tả: House for rent as office in Cau Giay district

Bất động sản mới - Dich Vong Hau Street
Tổng diện tích: 400 m2
Giá thuê/tháng: 2200 USD
Số phòng ngủ: 6
Số phòng tắm: 6
Mô tả: Warehouse for rent in Cau Giay District Ha Noi, 3 km far from Big C Thang Long

Bất động sản mới - Dich Vong Hau Street
Tổng diện tích: 220 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: House for rent as an office in Dich Vong Hau Street, Cau Giay district

Bất động sản mới - Quan Hoa Street
Tổng diện tích: 250 m2
Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 4
Mô tả: House for rent in Cau Giay District

Bất động sản mới - Tran Duy Hung Street
Tổng diện tích: 260 m2
Giá thuê/tháng: 2500 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 5
Mô tả: Nice house for rent near Big C Supermarket

Bất động sản mới - Trung Hoa
Tổng diện tích: 240 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: House with 4 bedrooms for rent in Trung Hoa Street, Cau Giay district, Ha Noi

Bất động sản mới - Tran Duy Hung Street
Tổng diện tích: 300 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: House with 4 bedrooms for rent in Ha Noi, Trung Hoa- Nhan Chinh Area

Bất động sản mới - Quan Hoa Street
Tổng diện tích: 220 m2
Giá thuê/tháng: 1800 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: House for rent in Ha Noi, 3 km far from Big C Thang Long
     

 Email: **

 Thông tin yêu cầu

  *