BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ

HOU2161

Nhà riêng - Dao Tan - Ba Đình
Tổng diện tích: 300 m2 - Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: Fine house for rent in Ha Noi, Daewoo Hotel nearby
View map
HOU2251

Nhà riêng - Kim Ma - Ba Đình
Tổng diện tích: 150 m2 - Giá thuê/tháng: 650 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Furnished house for rent on Kim Ma street, very close to Swedish Embassy, Ha Noi
View map
HOU967

Nhà riêng - Dao Tan - Ba Đình
Tổng diện tích: 200 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 3 phòng
Mô tả: Furnished house for rent in Dao Tan street, Ba Dinh district, Ha Noi
View map
HOU2606

Nhà riêng - Van Cao - Ba Đình
Tổng diện tích: 320 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: 4-bedroom house for rent on Van Cao street, Ba Dinh district, Ha Noi
View map
HOU973

Nhà riêng - Dao Tan - Ba Đình
Tổng diện tích: 200 m2 - Giá thuê/tháng: 1600 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: Furnished house for rent in Dao Tan street, Ba Dinh district, Ha Noi
View map
HOU822

Nhà riêng - Hoang Hoa Tham Street - Ba Đình
Tổng diện tích: 350 m2 - Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: Fine house for rent in Ha Noi, Ba Dinh district, near Golden Westlake Building

View map
HOU2555

Nhà riêng - Doi Can - Ba Đình
Tổng diện tích: 400 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: House for rent with 4 large bedrooms in Doi Can street, Ba Dinh district, Ha Noi
View map
HOU194

Nhà riêng - Kim Ma Thuong - Ba Đình
Tổng diện tích: 140 m2 - Giá thuê/tháng: 500 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: House for rent at a reasonable price, Ba Dinh district, Ha Noi
View map
HOU1588

Nhà riêng - Doi Can - Ba Đình
Tổng diện tích: 240 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: House for rent in Ba Dinh
View map
HOU948

Nhà riêng - Doi Can - Ba Đình
Tổng diện tích: 400 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: Big house with 4 bedrooms for rent in Ba Dinh district, Ha Noi
View map
HOU2121

Nhà riêng - Doi Can Street - Ba Đình
Tổng diện tích: 250 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 5 phòng - Số phòng tắm: 6 phòng
Mô tả: Furnished house with 5 bedrooms for rent in Ba Dinh district
View map
HOU1939

Nhà riêng - Lang Ha Street - Ba Đình
Tổng diện tích: 200 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: House for rent in a quiet area of Ba Dinh District, Ha Noi
View map
HOU175

Nhà riêng - Kim Ma Street - Ba Đình
Tổng diện tích: 170 m2 - Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 3 phòng
Mô tả: House for rent in Kim Ma street, Ba Dinh district, Ha Noi
View map
HOU147

Nhà riêng - Kim Ma Street - Ba Đình
Tổng diện tích: 210 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 3 phòng
Mô tả: House close to the Ha Noi Zoo for rent in Ba Dinh district, Ha Noi
View map
HOU1620

Nhà riêng - Dao Tan - Ba Đình
Tổng diện tích: 200 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 3 phòng
Mô tả: House with 3 beds for rent in Linh Lang Dao Tan
View map
HOU1641

Nhà riêng - Dao Tan - Ba Đình
Tổng diện tích: 200 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: House for rent in Dao Tan street, Ba Dinh district
View map
HOU1653

Nhà riêng - Van Cao Street - Ba Đình
Tổng diện tích: 300 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 6 phòng - Số phòng tắm: 5 phòng
Mô tả: Fully furnished house for rent in Ba Dinh district
View map
HOU936

Nhà riêng - Thuy Khue - Ba Đình
Tổng diện tích: 135 m2 - Giá thuê/tháng: 900 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Little house with 2 beds for rent in Tay Ho district, Ha Noi
View map
HOU781

Nhà riêng - Van Cao Street - Ba Đình
Tổng diện tích: 200 m2 - Giá thuê/tháng: 1400 USD
Số phòng ngủ: 5 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: House with 5 bedroom and full furnished to rent in Ha Noi

View map
HOU535

Nhà riêng - Thanh Cong - Ba Đình
Tổng diện tích: 180 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: Warehouse for rent in Ba Dinh district, Ha Noi
View map
:: 1/4 :: [>] [>>]
Mẫu liên hệ

*Họ tên *
Điện thoại: Sai định dạng 09-1964-5845
*Email: *Sai định dạng vietland@vnhome.com.vn
*Thông tin yêu cầu khác **
Xác thực hình ảnhBất động sản mới - Dao Tan
Tổng diện tích: 300 m2
Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 4
Mô tả: Fine house for rent in Ha Noi, Daewoo Hotel nearby

Bất động sản mới - Kim Ma
Tổng diện tích: 150 m2
Giá thuê/tháng: 650 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Furnished house for rent on Kim Ma street, very close to Swedish Embassy, Ha Noi

Bất động sản mới - Dao Tan
Tổng diện tích: 200 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 3
Mô tả: Furnished house for rent in Dao Tan street, Ba Dinh district, Ha Noi

Bất động sản mới - Van Cao
Tổng diện tích: 320 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: 4-bedroom house for rent on Van Cao street, Ba Dinh district, Ha Noi

Bất động sản mới - Dao Tan
Tổng diện tích: 200 m2
Giá thuê/tháng: 1600 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: Furnished house for rent in Dao Tan street, Ba Dinh district, Ha Noi

Bất động sản mới - Hoang Hoa Tham Street
Tổng diện tích: 350 m2
Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 4
Mô tả: Fine house for rent in Ha Noi, Ba Dinh district, near Golden Westlake Building


Bất động sản mới - Doi Can
Tổng diện tích: 400 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: House for rent with 4 large bedrooms in Doi Can street, Ba Dinh district, Ha Noi

Bất động sản mới - Kim Ma Thuong
Tổng diện tích: 140 m2
Giá thuê/tháng: 500 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 4
Mô tả: House for rent at a reasonable price, Ba Dinh district, Ha Noi

Bất động sản mới - Doi Can
Tổng diện tích: 240 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: House for rent in Ba Dinh

Bất động sản mới - Doi Can
Tổng diện tích: 400 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: Big house with 4 bedrooms for rent in Ba Dinh district, Ha Noi

Bất động sản mới - Doi Can Street
Tổng diện tích: 250 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 5
Số phòng tắm: 6
Mô tả: Furnished house with 5 bedrooms for rent in Ba Dinh district

Bất động sản mới - Lang Ha Street
Tổng diện tích: 200 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 4
Mô tả: House for rent in a quiet area of Ba Dinh District, Ha Noi

Bất động sản mới - Kim Ma Street
Tổng diện tích: 170 m2
Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 3
Mô tả: House for rent in Kim Ma street, Ba Dinh district, Ha Noi

Bất động sản mới - Kim Ma Street
Tổng diện tích: 210 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 3
Mô tả: House close to the Ha Noi Zoo for rent in Ba Dinh district, Ha Noi

Bất động sản mới - Dao Tan
Tổng diện tích: 200 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 3
Mô tả: House with 3 beds for rent in Linh Lang Dao Tan

Bất động sản mới - Dao Tan
Tổng diện tích: 200 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 4
Mô tả: House for rent in Dao Tan street, Ba Dinh district

Bất động sản mới - Van Cao Street
Tổng diện tích: 300 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 6
Số phòng tắm: 5
Mô tả: Fully furnished house for rent in Ba Dinh district

Bất động sản mới - Thuy Khue
Tổng diện tích: 135 m2
Giá thuê/tháng: 900 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Little house with 2 beds for rent in Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - Van Cao Street
Tổng diện tích: 200 m2
Giá thuê/tháng: 1400 USD
Số phòng ngủ: 5
Số phòng tắm: 4
Mô tả: House with 5 bedroom and full furnished to rent in Ha Noi


Bất động sản mới - Thanh Cong
Tổng diện tích: 180 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: Warehouse for rent in Ba Dinh district, Ha Noi
     

 Email: **

 Thông tin yêu cầu

  *