BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ

HOU533

Nhà riêng - Nguyen Chi Thanh - Đống Đa
Tổng diện tích: 200 m2 - Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 5 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: House for rent on Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da district, Ha Noi
View map
HOU2258

Nhà riêng - An Duong Vuong, Tay Ho - Tây Hồ
Tổng diện tích: 200 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: House by the Red River for rent in An Duong Vuong road, Tay Ho district, Ha Noi
View map
HOU2161

Nhà riêng - Dao Tan - Ba Đình
Tổng diện tích: 300 m2 - Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: Fine house for rent in Ha Noi, Daewoo Hotel nearby
View map
HOU2257

Nhà riêng - To Ngoc Van - Tây Hồ
Tổng diện tích: 350 m2 - Giá thuê/tháng: 2500 USD
Số phòng ngủ: 5 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: House for rent in WestLake area, To Ngoc Van street, Tay Ho district, Hanoi
View map
HOU2005

Nhà riêng - Xuan Dieu - Tây Hồ
Tổng diện tích: 250 m2 - Giá thuê/tháng: 1400 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: House for rent in Ha Noi, 3 beds, full fur, WestLake Area
View map
HOU2251

Nhà riêng - Kim Ma - Ba Đình
Tổng diện tích: 150 m2 - Giá thuê/tháng: 650 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Furnished house for rent on Kim Ma street, very close to Swedish Embassy, Ha Noi
View map
HOU2191

Nhà riêng - Yen Phu - Tây Hồ
Tổng diện tích: 400 m2 - Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: House located near West Lake for rent in Tay Ho district, Ha Noi
View map
HOU839

Nhà riêng - Trung Hoa - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 360 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: Beautiful house with 4 bedrooms for rent in Ha Noi, Trung Hoa- Nhan Chinh Area
View map
HOU2247

Nhà riêng - To Ngoc Van - Tây Hồ
Tổng diện tích: 130 m2 - Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 3 phòng
Mô tả: House with courtyard in WestLake area for rent at reasonable price, Tay Ho district, Ha Noi
View map
HOU95

Nhà riêng - Thuy Khue Street - Tây Hồ
Tổng diện tích: 200 m2 - Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 3 phòng
Mô tả: Furnished house facing to WestLake, Tay Ho district, Ha Noi
View map
HOU967

Nhà riêng - Dao Tan - Ba Đình
Tổng diện tích: 200 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 3 phòng
Mô tả: Furnished house for rent in Dao Tan street, Ba Dinh district, Ha Noi
View map
HOU2213

Nhà riêng - Thuy Khue - Tây Hồ
Tổng diện tích: 400 m2 - Giá thuê/tháng: 3000 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 6 phòng
Mô tả: Private house with attended elevation for rent in Thuy Khue street, Tay Ho district, Ha Noi
View map
HOU2606

Nhà riêng - Van Cao - Ba Đình
Tổng diện tích: 320 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: 4-bedroom house for rent on Van Cao street, Ba Dinh district, Ha Noi
View map
HOU973

Nhà riêng - Dao Tan - Ba Đình
Tổng diện tích: 200 m2 - Giá thuê/tháng: 1600 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: Furnished house for rent in Dao Tan street, Ba Dinh district, Ha Noi
View map
HOU1590

Nhà riêng - Au Co Street - Tây Hồ
Tổng diện tích: 400 m2 - Giá thuê/tháng: 2500 USD
Số phòng ngủ: 5 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: House with swimming pool for rent in Westlake
View map
HOU959

Nhà riêng - Au Co - Tây Hồ
Tổng diện tích: 240 m2 - Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: House with 4 bedrooms for rent in Au Co street, Tay Ho district, Ha Noi
View map
HOU543

Nhà riêng - Au Co Street - Tây Hồ
Tổng diện tích: 250 m2 - Giá thuê/tháng: 3200 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 5 phòng
Mô tả: New and big house for rent in West Lake, Ha Noi, 4 beds, full furnished
View map
HOU541

Nhà riêng - Xuan Dieu - Tây Hồ
Tổng diện tích: 150 m2 - Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 3 phòng
Mô tả: House facing to the Grand Lake for rent in Tay Ho district, Ha Noi
View map
HOU531

Nhà riêng - Lac Long Quan - Tây Hồ
Tổng diện tích: 300 m2 - Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 4 phòng
Mô tả: Nice house for rent in west of Tay Ho district, Ha Noi
View map
HOU13

Nhà riêng - Me Tri - Từ Liêm
Tổng diện tích: 180 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: House for rent in Tu Liem
View map
:: 1/11 :: [>] [>>]
Mẫu liên hệ

*Họ tên *
Điện thoại: Sai định dạng 09-1964-5845
*Email: *Sai định dạng vietland@vnhome.com.vn
*Thông tin yêu cầu khác **
Xác thực hình ảnhBất động sản mới - Nguyen Chi Thanh
Tổng diện tích: 200 m2
Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 5
Số phòng tắm: 4
Mô tả: House for rent on Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da district, Ha Noi

Bất động sản mới - An Duong Vuong, Tay Ho
Tổng diện tích: 200 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: House by the Red River for rent in An Duong Vuong road, Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - Dao Tan
Tổng diện tích: 300 m2
Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 4
Mô tả: Fine house for rent in Ha Noi, Daewoo Hotel nearby

Bất động sản mới - To Ngoc Van
Tổng diện tích: 350 m2
Giá thuê/tháng: 2500 USD
Số phòng ngủ: 5
Số phòng tắm: 4
Mô tả: House for rent in WestLake area, To Ngoc Van street, Tay Ho district, Hanoi

Bất động sản mới - Xuan Dieu
Tổng diện tích: 250 m2
Giá thuê/tháng: 1400 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 4
Mô tả: House for rent in Ha Noi, 3 beds, full fur, WestLake Area

Bất động sản mới - Kim Ma
Tổng diện tích: 150 m2
Giá thuê/tháng: 650 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Furnished house for rent on Kim Ma street, very close to Swedish Embassy, Ha Noi

Bất động sản mới - Yen Phu
Tổng diện tích: 400 m2
Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: House located near West Lake for rent in Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - Trung Hoa
Tổng diện tích: 360 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: Beautiful house with 4 bedrooms for rent in Ha Noi, Trung Hoa- Nhan Chinh Area

Bất động sản mới - To Ngoc Van
Tổng diện tích: 130 m2
Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 3
Mô tả: House with courtyard in WestLake area for rent at reasonable price, Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - Thuy Khue Street
Tổng diện tích: 200 m2
Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 3
Mô tả: Furnished house facing to WestLake, Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - Dao Tan
Tổng diện tích: 200 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 3
Mô tả: Furnished house for rent in Dao Tan street, Ba Dinh district, Ha Noi

Bất động sản mới - Thuy Khue
Tổng diện tích: 400 m2
Giá thuê/tháng: 3000 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 6
Mô tả: Private house with attended elevation for rent in Thuy Khue street, Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - Van Cao
Tổng diện tích: 320 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: 4-bedroom house for rent on Van Cao street, Ba Dinh district, Ha Noi

Bất động sản mới - Dao Tan
Tổng diện tích: 200 m2
Giá thuê/tháng: 1600 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: Furnished house for rent in Dao Tan street, Ba Dinh district, Ha Noi

Bất động sản mới - Au Co Street
Tổng diện tích: 400 m2
Giá thuê/tháng: 2500 USD
Số phòng ngủ: 5
Số phòng tắm: 4
Mô tả: House with swimming pool for rent in Westlake

Bất động sản mới - Au Co
Tổng diện tích: 240 m2
Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: House with 4 bedrooms for rent in Au Co street, Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - Au Co Street
Tổng diện tích: 250 m2
Giá thuê/tháng: 3200 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 5
Mô tả: New and big house for rent in West Lake, Ha Noi, 4 beds, full furnished

Bất động sản mới - Xuan Dieu
Tổng diện tích: 150 m2
Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 3
Mô tả: House facing to the Grand Lake for rent in Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - Lac Long Quan
Tổng diện tích: 300 m2
Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 4
Mô tả: Nice house for rent in west of Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - Me Tri
Tổng diện tích: 180 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: House for rent in Tu Liem
     

 Email: **

 Thông tin yêu cầu

  *