BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ

APT2565

Căn hộ - Me Tri - The Garden - Từ Liêm
Tổng diện tích: 118 m2 - Giá thuê/tháng: 1400 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment for rent in The Garden Me Tri Road, Tu Liem district, Ha Noi
View map
APT2542

Căn hộ - Pham Hung-KeangNam - Từ Liêm
Tổng diện tích: 126 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: 126m2 large flat for rent in Keang Nam Tower, Ha Noi
View map
APT988

Căn hộ - Keangnam - Pham Hung - Từ Liêm
Tổng diện tích: 118 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: 3-bedroom apartment for rent in KeangNam Tower A, Tu Liem district, Ha Noi
View map
APT2575

Căn hộ - Pham Hung - Từ Liêm
Tổng diện tích: 160 m2 - Giá thuê/tháng: 1600 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Spacious apartment for rent in KeangNam Landmark Tower, Tu Liem district, Ha Noi
View map
APT2184

Căn hộ - Pham Hung - Từ Liêm
Tổng diện tích: 65 m2 - Giá thuê/tháng: 450 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Quite nice apartment for rent in Building CT3-3, Tu Liem Ha Noi
View map
APT2564

Căn hộ - Me Tri - The Garden - Từ Liêm
Tổng diện tích: 118 m2 - Giá thuê/tháng: 1700 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: The Garden Ha Noi: Apartment for rent in Tu Liem district, Ha Noi
View map
APT2561

Căn hộ - Me Tri - The Manor - Từ Liêm
Tổng diện tích: 106 m2 - Giá thuê/tháng: 1400 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: The Manor HaNoi: Apartment for rent with 2 furnished bedrooms in Me Tri street,Tu Liem district, Ha Noi
View map
APT2548

Căn hộ - Me Tri - The Manor - Từ Liêm
Tổng diện tích: 106 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: The Manor Ha Noi: apartment for rent in Me Tri road, Tu Liem distric, Ha Noi
View map
APT2549

Căn hộ - Me Tri - The Garden - Từ Liêm
Tổng diện tích: 118 m2 - Giá thuê/tháng: 1400 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 20 phòng
Mô tả: The Garden Ha Noi: Apartment for rent in Tu Liem district, Ha Noi
View map
APT2122

Căn hộ - Le Duc Tho Road - Từ Liêm
Tổng diện tích: 140 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: 3-bedroom apartment for rent in Tu Liem district
View map
APT2536

Căn hộ - Pham Hung-KeangNam - Từ Liêm
Tổng diện tích: 118 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment with 3 bedrooms for rent in Tu Liem district, Ha Noi
View map
APT2535

Căn hộ - Pham Hung-KeangNam - Từ Liêm
Tổng diện tích: 160 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Spacious apartment with 4 bedrooms for rent in in KeangNam Towers, Ha Noi
View map
APT2534

Căn hộ - Pham Hung-KeangNam - Từ Liêm
Tổng diện tích: 118 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Brand new 3-bed flat for rent in KeangNam Tower, Tu Liem district, Ha Noi
View map
APT2533

Căn hộ - Pham Hung-KeangNam - Từ Liêm
Tổng diện tích: 108 m2 - Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment in KeangNam Towers with 3 bedrooms for rent in Ha Noi
View map
APT2532

Căn hộ - Pham Hung-KeangNam - Từ Liêm
Tổng diện tích: 118 m2 - Giá thuê/tháng: 1400 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: KeangNam Towers: 2 bed apartment for rent in Ha Noi
View map
APT2531

Căn hộ - Pham Hung-KeangNam - Từ Liêm
Tổng diện tích: 107 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: KeangNam Towers: Apartment for rent in Ha Noi
View map
APT1565

Căn hộ - My Dinh I - Từ Liêm
Tổng diện tích: 150 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment with 3 bedrooms at 150 m2 for rent in My Dinh I
View map
APT1514

Căn hộ - Le Duc Tho Road - Từ Liêm
Tổng diện tích: 105 m2 - Giá thuê/tháng: 600 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment for rent in My Dinh II New Urbanization Zone, Ha Noi
View map
APT123

Căn hộ - Pham Hung Street - Từ Liêm
Tổng diện tích: 82 m2 - Giá thuê/tháng: 550 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Apartment for rent on Pham Hung Road, Ha Noi
View map
APT2523

Căn hộ - Me Tri Street - The Manor - Từ Liêm
Tổng diện tích: 181 m2 - Giá thuê/tháng: 2500 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: The Manor Ha Noi; Apartment for rent in Ha Noi at 3 bedrooms
View map
:: 1/2 :: [>] [>>]
Mẫu liên hệ

*Họ tên *
Điện thoại: Sai định dạng 09-1964-5845
*Email: *Sai định dạng vietland@vnhome.com.vn
*Thông tin yêu cầu khác **
Xác thực hình ảnhBất động sản mới - Me Tri - The Garden
Tổng diện tích: 118 m2
Giá thuê/tháng: 1400 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment for rent in The Garden Me Tri Road, Tu Liem district, Ha Noi

Bất động sản mới - Pham Hung-KeangNam
Tổng diện tích: 126 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: 126m2 large flat for rent in Keang Nam Tower, Ha Noi

Bất động sản mới - Keangnam - Pham Hung
Tổng diện tích: 118 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: 3-bedroom apartment for rent in KeangNam Tower A, Tu Liem district, Ha Noi

Bất động sản mới - Pham Hung
Tổng diện tích: 160 m2
Giá thuê/tháng: 1600 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Spacious apartment for rent in KeangNam Landmark Tower, Tu Liem district, Ha Noi

Bất động sản mới - Pham Hung
Tổng diện tích: 65 m2
Giá thuê/tháng: 450 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Quite nice apartment for rent in Building CT3-3, Tu Liem Ha Noi

Bất động sản mới - Me Tri - The Garden
Tổng diện tích: 118 m2
Giá thuê/tháng: 1700 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: The Garden Ha Noi: Apartment for rent in Tu Liem district, Ha Noi

Bất động sản mới - Me Tri - The Manor
Tổng diện tích: 106 m2
Giá thuê/tháng: 1400 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: The Manor HaNoi: Apartment for rent with 2 furnished bedrooms in Me Tri street,Tu Liem district, Ha Noi

Bất động sản mới - Me Tri - The Manor
Tổng diện tích: 106 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: The Manor Ha Noi: apartment for rent in Me Tri road, Tu Liem distric, Ha Noi

Bất động sản mới - Me Tri - The Garden
Tổng diện tích: 118 m2
Giá thuê/tháng: 1400 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 20
Mô tả: The Garden Ha Noi: Apartment for rent in Tu Liem district, Ha Noi

Bất động sản mới - Le Duc Tho Road
Tổng diện tích: 140 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: 3-bedroom apartment for rent in Tu Liem district

Bất động sản mới - Pham Hung-KeangNam
Tổng diện tích: 118 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment with 3 bedrooms for rent in Tu Liem district, Ha Noi

Bất động sản mới - Pham Hung-KeangNam
Tổng diện tích: 160 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Spacious apartment with 4 bedrooms for rent in in KeangNam Towers, Ha Noi

Bất động sản mới - Pham Hung-KeangNam
Tổng diện tích: 118 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Brand new 3-bed flat for rent in KeangNam Tower, Tu Liem district, Ha Noi

Bất động sản mới - Pham Hung-KeangNam
Tổng diện tích: 108 m2
Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment in KeangNam Towers with 3 bedrooms for rent in Ha Noi

Bất động sản mới - Pham Hung-KeangNam
Tổng diện tích: 118 m2
Giá thuê/tháng: 1400 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: KeangNam Towers: 2 bed apartment for rent in Ha Noi

Bất động sản mới - Pham Hung-KeangNam
Tổng diện tích: 107 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: KeangNam Towers: Apartment for rent in Ha Noi

Bất động sản mới - My Dinh I
Tổng diện tích: 150 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment with 3 bedrooms at 150 m2 for rent in My Dinh I

Bất động sản mới - Le Duc Tho Road
Tổng diện tích: 105 m2
Giá thuê/tháng: 600 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment for rent in My Dinh II New Urbanization Zone, Ha Noi

Bất động sản mới - Pham Hung Street
Tổng diện tích: 82 m2
Giá thuê/tháng: 550 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Apartment for rent on Pham Hung Road, Ha Noi

Bất động sản mới - Me Tri Street - The Manor
Tổng diện tích: 181 m2
Giá thuê/tháng: 2500 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: The Manor Ha Noi; Apartment for rent in Ha Noi at 3 bedrooms
     

 Email: **

 Thông tin yêu cầu

  *