BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ

APT995

Căn hộ - Royal City - Nguyen Trai - Thanh Xuân
Tổng diện tích: 114 m2 - Giá thuê/tháng: 1100 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Royal City: 2 bedroom apartment for rent in Thanh Xuan district, Ha Noi
View map
APT994

Căn hộ - Royal City - Nguyen Trai - Thanh Xuân
Tổng diện tích: 130 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: 3 bedroom apartment for rent in Royal City, Thanh Xuan district, Ha Noi
View map
APT993

Căn hộ - Royal City - Nguyen Trai - Thanh Xuân
Tổng diện tích: 130 m2 - Giá thuê/tháng: 1100 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: 130 – m2 large apartment for rent in Royal City, Thanh Xuan district, Ha Noi
View map
APT2135

Căn hộ - 38 Hoang Ngan - Thanh Xuân
Tổng diện tích: 100 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Elegant apartment for rent in Thanh Xuan
View map
SAPT2242

Căn hộ - Royal City - Nguyen Trai - Thanh Xuân
Tổng diện tích: 132 m2 - Giá thuê/tháng: 1900 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Serviced apartment for rent in Royal City, Thanh Xuan district, Ha Noi
View map
APT2240

Căn hộ - Royal City - Nguyen Trai - Thanh Xuân
Tổng diện tích: 181 m2 - Giá thuê/tháng: 5000 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment for rent in Royal City, Thanh Xuan district, Ha Noi
View map
APT1579

Căn hộ - Nguyen Huy Tuong - Thanh Xuân
Tổng diện tích: 104 m2 - Giá thuê/tháng: 600 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment for rent in Thanh Xuan district
View map
APT1764

Căn hộ - 17T6 - Hoang Dao Thuy - Thanh Xuân
Tổng diện tích: 150 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment for rent in Building 17T6 Ha Noi
View map
APT122

Căn hộ - Hoang Dao Thuy Street - Thanh Xuân
Tổng diện tích: 120 m2 - Giá thuê/tháng: 850 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: 2 bedroom apartment for rent in Building 17T – Trung Hoa Nhan Chinh
View map
APT1503

Căn hộ - Le Van Luong Road - Thanh Xuân
Tổng diện tích: 50 m2 - Giá thuê/tháng: 600 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: 2-bedroom flat for rent in Building N2B – Trung Hoa Nhan Chinh
View map
APT950

Căn hộ - SkyCity 88 Lang Ha - Thanh Xuân
Tổng diện tích: 112 m2 - Giá thuê/tháng: 1400 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: SkyCity new building-Apartment for rent in Dong Da district, Ha Noi
View map
APT1670

Căn hộ - N5D Trung Hoa Nhan Chinh - Thanh Xuân
Tổng diện tích: 82 m2 - Giá thuê/tháng: 550 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Apartment in Trung Hoa Nhan Chinh for rent
View map
APT1804

Căn hộ - 17T8 - Hoang Dao Thuy - Thanh Xuân
Tổng diện tích: 64 m2 - Giá thuê/tháng: 650 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: 1 bedroom apartment for rent in 17T8 Trung Hoa- Nhan Chinh, Ha Noi
View map
APT1700

Căn hộ - Le Van Luong Street - Thanh Xuân
Tổng diện tích: 65 m2 - Giá thuê/tháng: 600 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Apartment for rent in Trung Hoa Nhan Chinh, Ha Noi
View map
APT1693

Căn hộ - 17T7 Hoang Dao Thuy - Thanh Xuân
Tổng diện tích: 120 m2 - Giá thuê/tháng: 900 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment in Trung Hoa Nhan Chinh
View map
APT1686

Căn hộ - N2F Le Van Luong - Thanh Xuân
Tổng diện tích: 70 m2 - Giá thuê/tháng: 550 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: 2 small bedroom apartment for rent
View map
APT1575

Căn hộ - 17T6 - Hoang Dao Thuy - Thanh Xuân
Tổng diện tích: 153 m2 - Giá thuê/tháng: 1100 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment for rent in Trung Hoa Nhan Chinh, Ha Noi
View map
APT1570

Căn hộ - 17T9 - Hoang Dao Thuy - Thanh Xuân
Tổng diện tích: 116 m2 - Giá thuê/tháng: 1100 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Trung Hoa Nhan Chinh - flat for rent in Block 17T9
View map
APT1569

Căn hộ - 17T9 - Hoang Dao Thuy - Thanh Xuân
Tổng diện tích: 110 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Trung Hoa Nhan Chinh - apartment for rent with 3 bedroom and fully furrnished
View map
APT1563

Căn hộ - Nguyen Huy Tuong - Thanh Xuân
Tổng diện tích: 110 m2 - Giá thuê/tháng: 700 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Nice apartment for rent in Thanh Xuan
View map
:: 1/2 :: [>] [>>]
Mẫu liên hệ

*Họ tên *
Điện thoại: Sai định dạng 09-1964-5845
*Email: *Sai định dạng vietland@vnhome.com.vn
*Thông tin yêu cầu khác **
Xác thực hình ảnhBất động sản mới - Royal City - Nguyen Trai
Tổng diện tích: 114 m2
Giá thuê/tháng: 1100 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Royal City: 2 bedroom apartment for rent in Thanh Xuan district, Ha Noi

Bất động sản mới - Royal City - Nguyen Trai
Tổng diện tích: 130 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: 3 bedroom apartment for rent in Royal City, Thanh Xuan district, Ha Noi

Bất động sản mới - Royal City - Nguyen Trai
Tổng diện tích: 130 m2
Giá thuê/tháng: 1100 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: 130 – m2 large apartment for rent in Royal City, Thanh Xuan district, Ha Noi

Bất động sản mới - 38 Hoang Ngan
Tổng diện tích: 100 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Elegant apartment for rent in Thanh Xuan

Bất động sản mới - Royal City - Nguyen Trai
Tổng diện tích: 132 m2
Giá thuê/tháng: 1900 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Serviced apartment for rent in Royal City, Thanh Xuan district, Ha Noi

Bất động sản mới - Royal City - Nguyen Trai
Tổng diện tích: 181 m2
Giá thuê/tháng: 5000 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment for rent in Royal City, Thanh Xuan district, Ha Noi

Bất động sản mới - Nguyen Huy Tuong
Tổng diện tích: 104 m2
Giá thuê/tháng: 600 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment for rent in Thanh Xuan district

Bất động sản mới - 17T6 - Hoang Dao Thuy
Tổng diện tích: 150 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment for rent in Building 17T6 Ha Noi

Bất động sản mới - Hoang Dao Thuy Street
Tổng diện tích: 120 m2
Giá thuê/tháng: 850 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: 2 bedroom apartment for rent in Building 17T – Trung Hoa Nhan Chinh

Bất động sản mới - Le Van Luong Road
Tổng diện tích: 50 m2
Giá thuê/tháng: 600 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 1
Mô tả: 2-bedroom flat for rent in Building N2B – Trung Hoa Nhan Chinh

Bất động sản mới - SkyCity 88 Lang Ha
Tổng diện tích: 112 m2
Giá thuê/tháng: 1400 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: SkyCity new building-Apartment for rent in Dong Da district, Ha Noi

Bất động sản mới - N5D Trung Hoa Nhan Chinh
Tổng diện tích: 82 m2
Giá thuê/tháng: 550 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Apartment in Trung Hoa Nhan Chinh for rent

Bất động sản mới - 17T8 - Hoang Dao Thuy
Tổng diện tích: 64 m2
Giá thuê/tháng: 650 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: 1 bedroom apartment for rent in 17T8 Trung Hoa- Nhan Chinh, Ha Noi

Bất động sản mới - Le Van Luong Street
Tổng diện tích: 65 m2
Giá thuê/tháng: 600 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Apartment for rent in Trung Hoa Nhan Chinh, Ha Noi

Bất động sản mới - 17T7 Hoang Dao Thuy
Tổng diện tích: 120 m2
Giá thuê/tháng: 900 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment in Trung Hoa Nhan Chinh

Bất động sản mới - N2F Le Van Luong
Tổng diện tích: 70 m2
Giá thuê/tháng: 550 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 1
Mô tả: 2 small bedroom apartment for rent

Bất động sản mới - 17T6 - Hoang Dao Thuy
Tổng diện tích: 153 m2
Giá thuê/tháng: 1100 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment for rent in Trung Hoa Nhan Chinh, Ha Noi

Bất động sản mới - 17T9 - Hoang Dao Thuy
Tổng diện tích: 116 m2
Giá thuê/tháng: 1100 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Trung Hoa Nhan Chinh - flat for rent in Block 17T9

Bất động sản mới - 17T9 - Hoang Dao Thuy
Tổng diện tích: 110 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Trung Hoa Nhan Chinh - apartment for rent with 3 bedroom and fully furrnished

Bất động sản mới - Nguyen Huy Tuong
Tổng diện tích: 110 m2
Giá thuê/tháng: 700 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Nice apartment for rent in Thanh Xuan
     

 Email: **

 Thông tin yêu cầu

  *