BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ

APT1880

Căn hộ - D5 Spring Blossom Garden - Tây Hồ
Tổng diện tích: 128 m2 - Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Full furnished 2 bed apartment for rent in Peach Blossom Garden, Ha Noi
View map
APT817

Căn hộ - D5 Spring Blossom Garden - Tây Hồ
Tổng diện tích: 126 m2 - Giá thuê/tháng: 900 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: 3- Bedroom apartment near Ciputra for rent in Ha Noi
View map
APT2148

Căn hộ - D5 Spring Blossom Garden - Tây Hồ
Tổng diện tích: 127 m2 - Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: 2-bedroom apartment near Ciputra for rent in Ha Noi
View map
APT976

Căn hộ - Lac Long Quan-Ciputra - Tây Hồ
Tổng diện tích: 150 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Ciputra Block G02: apartment for rent in Tay Ho district, Ha Noi
View map
APT2599

Căn hộ - Thuy Khue Street - Golden WestLake - Tây Hồ
Tổng diện tích: 138 m2 - Giá thuê/tháng: 2200 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Cityview apartment for rent in Building Golden WestLake, Ba Dinh district, Ha Noi
View map
APT975

Căn hộ - Lac Long Quan-Ciputra - Tây Hồ
Tổng diện tích: 123 m2 - Giá thuê/tháng: 1100 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: G02 Ciputra: apartment for rent in Tay Ho district, Ha Noi
View map
APT2252

Căn hộ - P2 Ciputra - Nguyen Hoang Ton - Tây Hồ
Tổng diện tích: 275 m2 - Giá thuê/tháng: 2750 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 3 phòng
Mô tả: Spacious apartment at 275m2 for rent in Block P2 Ciputra, Tay Ho district, Ha Noi
View map
APT2249

Căn hộ - Lac Long Quan - CT13B Ciputra - Tây Hồ
Tổng diện tích: 80 m2 - Giá thuê/tháng: 700 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment with 2 bedrooms for rent in Building CT13B Ciputra, Tay Ho district, Ha Noi
View map
APT2250

Căn hộ - Lac Long Quan - G03 Ciputra - Tây Hồ
Tổng diện tích: 117 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: A 3-bedroom apartment for rent in Building G03 Ciputra, Tay Ho district, Ha Noi
View map
APT2598

Căn hộ - Thuy Khue Street - Golden WestLake - Tây Hồ
Tổng diện tích: 115 m2 - Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment for rent in Golden WestLake, Thuy Khue street, Ba Dinh district, Ha Noi
View map
APT2558

Căn hộ - Thuy Khue Street - Golden WestLake - Tây Hồ
Tổng diện tích: 115 m2 - Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Golden WestLake Complex Apartment for rent in Thuy Khue street, Tay Ho district, Ha Noi
View map
APT983

Căn hộ - Thuy Khue - Tây Hồ
Tổng diện tích: 123 m2 - Giá thuê/tháng: 1600 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: 2-bedroom apartment with great view to WestLake for rent in Golden WestLake Building
View map
APT798

Căn hộ - Golden Westlake - Thuy Khue Street - Tây Hồ
Tổng diện tích: 115 m2 - Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Brand new 2-bedroom apartment with great view to WestLake for rent in Golden WestLake Building
View map
APT977

Căn hộ - Lac Long Quan-Ciputra - Tây Hồ
Tổng diện tích: 150 m2 - Giá thuê/tháng: 1800 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: E4 Ciputra: apartment for rent in Lac Long Quan street, Tay Ho district, Ha Noi
View map
APT974

Căn hộ - Lac Long Quan-Ciputra - Tây Hồ
Tổng diện tích: 123 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment for rent in G02 Ciputra, Tay Ho district, Ha Noi
View map
APT2210

Căn hộ - Thuy Khue Street - Golden WestLake - Tây Hồ
Tổng diện tích: 180 m2 - Giá thuê/tháng: 3600 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Brand new apartment for rent with 3 beds in Tay Ho district, building Golden Westlake
View map
APT2057

Căn hộ - Lac Long Quan - Tây Hồ
Tổng diện tích: 80 m2 - Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Apartment for rent in D5 Peach Blossom Garden, Tay Ho Dist, Ha Noi
View map
APT2204

Căn hộ - Thuy Khue - Tây Hồ
Tổng diện tích: 149 m2 - Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment for rent in Building 249 Thuy Khue street, Tay Ho district, Ha Noi
View map
APT2563

Căn hộ - Thuy Khue Street - Golden WestLake - Tây Hồ
Tổng diện tích: 84 m2 - Giá thuê/tháng: 1800 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Golden WestLake apartment with small 2 bedrooms forent in Thuy Khue street, Tay Ho district, Ha Noi
View map
APT2562

Căn hộ - Thuy Khue Street - Golden WestLake - Tây Hồ
Tổng diện tích: 115 m2 - Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment for rent in Golden WestLake, Thuy Khue street, Tay Ho district, Ha Noi
View map
:: 1/8 :: [>] [>>]
Mẫu liên hệ

*Họ tên *
Điện thoại: Sai định dạng 09-1964-5845
*Email: *Sai định dạng vietland@vnhome.com.vn
*Thông tin yêu cầu khác **
Xác thực hình ảnh



Bất động sản mới - D5 Spring Blossom Garden
Tổng diện tích: 128 m2
Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Full furnished 2 bed apartment for rent in Peach Blossom Garden, Ha Noi

Bất động sản mới - D5 Spring Blossom Garden
Tổng diện tích: 126 m2
Giá thuê/tháng: 900 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: 3- Bedroom apartment near Ciputra for rent in Ha Noi

Bất động sản mới - D5 Spring Blossom Garden
Tổng diện tích: 127 m2
Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: 2-bedroom apartment near Ciputra for rent in Ha Noi

Bất động sản mới - Lac Long Quan-Ciputra
Tổng diện tích: 150 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Ciputra Block G02: apartment for rent in Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - Thuy Khue Street - Golden WestLake
Tổng diện tích: 138 m2
Giá thuê/tháng: 2200 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Cityview apartment for rent in Building Golden WestLake, Ba Dinh district, Ha Noi

Bất động sản mới - Lac Long Quan-Ciputra
Tổng diện tích: 123 m2
Giá thuê/tháng: 1100 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: G02 Ciputra: apartment for rent in Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - P2 Ciputra - Nguyen Hoang Ton
Tổng diện tích: 275 m2
Giá thuê/tháng: 2750 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 3
Mô tả: Spacious apartment at 275m2 for rent in Block P2 Ciputra, Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - Lac Long Quan - CT13B Ciputra
Tổng diện tích: 80 m2
Giá thuê/tháng: 700 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment with 2 bedrooms for rent in Building CT13B Ciputra, Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - Lac Long Quan - G03 Ciputra
Tổng diện tích: 117 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: A 3-bedroom apartment for rent in Building G03 Ciputra, Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - Thuy Khue Street - Golden WestLake
Tổng diện tích: 115 m2
Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment for rent in Golden WestLake, Thuy Khue street, Ba Dinh district, Ha Noi

Bất động sản mới - Thuy Khue Street - Golden WestLake
Tổng diện tích: 115 m2
Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Golden WestLake Complex Apartment for rent in Thuy Khue street, Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - Thuy Khue
Tổng diện tích: 123 m2
Giá thuê/tháng: 1600 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: 2-bedroom apartment with great view to WestLake for rent in Golden WestLake Building

Bất động sản mới - Golden Westlake - Thuy Khue Street
Tổng diện tích: 115 m2
Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Brand new 2-bedroom apartment with great view to WestLake for rent in Golden WestLake Building

Bất động sản mới - Lac Long Quan-Ciputra
Tổng diện tích: 150 m2
Giá thuê/tháng: 1800 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 2
Mô tả: E4 Ciputra: apartment for rent in Lac Long Quan street, Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - Lac Long Quan-Ciputra
Tổng diện tích: 123 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment for rent in G02 Ciputra, Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - Thuy Khue Street - Golden WestLake
Tổng diện tích: 180 m2
Giá thuê/tháng: 3600 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Brand new apartment for rent with 3 beds in Tay Ho district, building Golden Westlake

Bất động sản mới - Lac Long Quan
Tổng diện tích: 80 m2
Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Apartment for rent in D5 Peach Blossom Garden, Tay Ho Dist, Ha Noi

Bất động sản mới - Thuy Khue
Tổng diện tích: 149 m2
Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment for rent in Building 249 Thuy Khue street, Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - Thuy Khue Street - Golden WestLake
Tổng diện tích: 84 m2
Giá thuê/tháng: 1800 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Golden WestLake apartment with small 2 bedrooms forent in Thuy Khue street, Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - Thuy Khue Street - Golden WestLake
Tổng diện tích: 115 m2
Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment for rent in Golden WestLake, Thuy Khue street, Tay Ho district, Ha Noi
     

 Email: **

 Thông tin yêu cầu

  *