BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ

APT2212

Căn hộ - Vong - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 95 m2 - Giá thuê/tháng: 700 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment for rent in Building 229 Vong street, Hai Ba Trung district, Ha Noi
View map
APT2585

Căn hộ - Mai Hac De - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 161 m2 - Giá thuê/tháng: 2500 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Spacious apartment for rent in VinCom Palace, Mai Hac De street, Hai Ba Trung district, Ha Noi
View map
APT2120

Căn hộ - Lo Duc Street - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 130 m2 - Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: High floor apartment for rent in Hai Ba district, Ha Noi
View map
APT2119

Căn hộ - Lo Duc Street - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 130 m2 - Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: River-viewed apartment with 3 bedrooms for rent in downtown of Ha Noi
View map
APT2584

Căn hộ - Mai Hac De - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 84 m2 - Giá thuê/tháng: 1600 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Apartment for rent in VinCom Palace, Mai Hac De street, Hai Ba Trung district, Ha Noi
View map
APT2025

Căn hộ - Lo Duc Street - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 96 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Nice 2 bedroom apartment for rent in Building 93 Lo Duc, Ha Noi
View map
APT2027

Căn hộ - Lo Duc Street - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 100 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: City view apartment for rent in Building 93 Lo Duc, Ha Noi
View map
APT515

Căn hộ - Lo Duc-Kinh Do - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 150 m2 - Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment with 3 beds in Kinh Do building, Hai Ba district, Ha Noi
View map
APT2529

Căn hộ - Lo Duc Street - Kinh Do - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 127 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: 3-bedroom apartment for rent in Kinh Do Building, Ha Noi
View map
APT221

Căn hộ - Ta Quang Buu - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 70 m2 - Giá thuê/tháng: 700 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Fully furnished apartment for rent close to the VinCom Towers, Hai Ba district
View map
APT2500

Căn hộ - Lo Duc Street - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 115 m2 - Giá thuê/tháng: 1700 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: 3 bedroom apartment for rent in Ha Noi, in Kinh Do building
View map
APT216

Căn hộ - Lo Duc Street - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 114 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: 2 bed apartment for rent in Ha Noi, 1 km walk to VinCom Tower
View map
APT2026

Căn hộ - Lo Duc Street - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 150 m2 - Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 3 phòng
Mô tả: 4 bedroom apartment for rent in Building 93 Lo Duc, Ha Noi
View map
APT178

Căn hộ - Lo Duc Street - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 120 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: 120 m2 – large apartment with 3 bedrooms is for rent in Ha Noi
View map
APT620

Căn hộ - Lo Duc - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 98 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment with 2 bedrooms for rent in Kinh Do Building

View map
APT619

Căn hộ - Lo Duc - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 150 m2 - Giá thuê/tháng: 1600 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: 3-bedroom apartment for rent in Kinh Do Building
View map
APT2133

Căn hộ - Lo Duc Street - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 130 m2 - Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: 3 bedroom flat in the downtown of Ha Noi
View map
APT2132

Căn hộ - Lo Duc Street - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 130 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: 3 bedroom flat in 93 Lo Duc
View map
APT2116

Căn hộ - Lo Duc - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 100 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Nice apartment with 2 bedrooms for rent close to Ha Noi Grand Opera House
View map
APT2115

Căn hộ - Lo Duc - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 100 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Type: Apartment for rent
Area: 100 m2
Rooms: 2 beds, 1 living room, 1 bathroom and 1 half bath
View map
:: 1/3 :: [>] [>>]
Mẫu liên hệ

*Họ tên *
Điện thoại: Sai định dạng 09-1964-5845
*Email: *Sai định dạng vietland@vnhome.com.vn
*Thông tin yêu cầu khác **
Xác thực hình ảnhBất động sản mới - Vong
Tổng diện tích: 95 m2
Giá thuê/tháng: 700 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment for rent in Building 229 Vong street, Hai Ba Trung district, Ha Noi

Bất động sản mới - Mai Hac De
Tổng diện tích: 161 m2
Giá thuê/tháng: 2500 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Spacious apartment for rent in VinCom Palace, Mai Hac De street, Hai Ba Trung district, Ha Noi

Bất động sản mới - Lo Duc Street
Tổng diện tích: 130 m2
Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: High floor apartment for rent in Hai Ba district, Ha Noi

Bất động sản mới - Lo Duc Street
Tổng diện tích: 130 m2
Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: River-viewed apartment with 3 bedrooms for rent in downtown of Ha Noi

Bất động sản mới - Mai Hac De
Tổng diện tích: 84 m2
Giá thuê/tháng: 1600 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Apartment for rent in VinCom Palace, Mai Hac De street, Hai Ba Trung district, Ha Noi

Bất động sản mới - Lo Duc Street
Tổng diện tích: 96 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Nice 2 bedroom apartment for rent in Building 93 Lo Duc, Ha Noi

Bất động sản mới - Lo Duc Street
Tổng diện tích: 100 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: City view apartment for rent in Building 93 Lo Duc, Ha Noi

Bất động sản mới - Lo Duc-Kinh Do
Tổng diện tích: 150 m2
Giá thuê/tháng: 2000 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment with 3 beds in Kinh Do building, Hai Ba district, Ha Noi

Bất động sản mới - Lo Duc Street - Kinh Do
Tổng diện tích: 127 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: 3-bedroom apartment for rent in Kinh Do Building, Ha Noi

Bất động sản mới - Ta Quang Buu
Tổng diện tích: 70 m2
Giá thuê/tháng: 700 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Fully furnished apartment for rent close to the VinCom Towers, Hai Ba district

Bất động sản mới - Lo Duc Street
Tổng diện tích: 115 m2
Giá thuê/tháng: 1700 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: 3 bedroom apartment for rent in Ha Noi, in Kinh Do building

Bất động sản mới - Lo Duc Street
Tổng diện tích: 114 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: 2 bed apartment for rent in Ha Noi, 1 km walk to VinCom Tower

Bất động sản mới - Lo Duc Street
Tổng diện tích: 150 m2
Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 3
Mô tả: 4 bedroom apartment for rent in Building 93 Lo Duc, Ha Noi

Bất động sản mới - Lo Duc Street
Tổng diện tích: 120 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: 120 m2 – large apartment with 3 bedrooms is for rent in Ha Noi

Bất động sản mới - Lo Duc
Tổng diện tích: 98 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment with 2 bedrooms for rent in Kinh Do Building


Bất động sản mới - Lo Duc
Tổng diện tích: 150 m2
Giá thuê/tháng: 1600 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: 3-bedroom apartment for rent in Kinh Do Building

Bất động sản mới - Lo Duc Street
Tổng diện tích: 130 m2
Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: 3 bedroom flat in the downtown of Ha Noi

Bất động sản mới - Lo Duc Street
Tổng diện tích: 130 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: 3 bedroom flat in 93 Lo Duc

Bất động sản mới - Lo Duc
Tổng diện tích: 100 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Nice apartment with 2 bedrooms for rent close to Ha Noi Grand Opera House

Bất động sản mới - Lo Duc
Tổng diện tích: 100 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Type: Apartment for rent
Area: 100 m2
Rooms: 2 beds, 1 living room, 1 bathroom and 1 half bath
     

 Email: **

 Thông tin yêu cầu

  *