BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ

APT2103

Căn hộ - Nguyen Luong Bang - Đống Đa
Tổng diện tích: 100 m2 - Giá thuê/tháng: 700 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: 2 bedroom apartment for rent near Ha Noi Parkson Tower

Type: Apartment for rent
Area: 100 m2
Rooms: 2 beds, 1 living, 1 baths, and 1 half bath
ID: 2103
View map
APT987

Căn hộ - Nguyen Chi Thanh - Đống Đa
Tổng diện tích: 133 m2 - Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment for rent in M5 91 Nguyen Chi Thanh street, Dong Da district, Ha Noi
View map
APT2071

Căn hộ - Thai Thinh Street - Đống Đa
Tổng diện tích: 75 m2 - Giá thuê/tháng: 900 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Apartment for rent in Building 102 Thai Thinh Str
View map
APT2124

Căn hộ - Nguyen Chi Thanh - M5 - Đống Đa
Tổng diện tích: 149 m2 - Giá thuê/tháng: 1400 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Lakeviewed apartment for rent in M5 Building, Dong Da District, Ha Noi
View map
APT2123

Căn hộ - Nguyen Chi Thanh - M5 - Đống Đa
Tổng diện tích: 149 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment for rent in M5 Building, Dong Da District, Ha Noi
View map
APT1871

Căn hộ - Nguyen Chi Thanh - Đống Đa
Tổng diện tích: 65 m2 - Giá thuê/tháng: 600 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: 2-bed apartment for rent in Ha Noi, Dong Da District
View map
APT2211

Căn hộ - Nguyen Chi Thanh - Đống Đa
Tổng diện tích: 122 m2 - Giá thuê/tháng: 700 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: M3M4 Twin Tower: Apartment for rent in Nguyen Chi Thanh street, Dong Da district, Ha Noi
View map
APT972

Căn hộ - M5-Nguyen Chi Thanh - Đống Đa
Tổng diện tích: 130 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment for rent in Building M5 Nguyen Chi Thanh street, Dong Da district, Ha Noi
View map
APT2588

Căn hộ - Lang Ha - Đống Đa
Tổng diện tích: 140 m2 - Giá thuê/tháng: 1400 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment for rent in SkyCity 88 Lang Ha street, Dong Da district, Ha Noi
View map
APT2574

Căn hộ - Lang Ha - Đống Đa
Tổng diện tích: 101 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: SkyCity: apartment for rent in Lang Ha street, Dong Da district, Ha Noi
View map
APT2573

Căn hộ - Lang Ha - Đống Đa
Tổng diện tích: 101 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: SkyCity: 2 bedroom apartment for rent in Lang Ha street, Dong Da district, Ha Noi
View map
APT769

Căn hộ - Nguyen Chi Thanh - Đống Đa
Tổng diện tích: 133 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Brand new apartment with 3 bedrooms for rent close to Big C Ha Noi
View map
APT958

Căn hộ - Nguyen Chi Thanh - M5 - Đống Đa
Tổng diện tích: 135 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment for rent in M5 Tower - Dong Da district, Ha Noi
View map
APT802

Căn hộ - Nguyen Chi Thanh - M5 - Đống Đa
Tổng diện tích: 133 m2 - Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: 3-bedroom apartment, brand new for rent in M5 Building, Dong Da District, Ha Noi
View map
APT2190

Căn hộ - Lang Ha Street - Đống Đa
Tổng diện tích: 146 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment for rent in Building 101 Lang Ha, near Trung Hoa- Nhan Chinh area, Dong Da district, Ha Noi
View map
APT951

Căn hộ - SkyCity 88 Lang Ha - Đống Đa
Tổng diện tích: 145 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: SkyCity: Elegant apartment for rent in Ha Noi
View map
APT947

Căn hộ - Lang Ha Street - Đống Đa
Tổng diện tích: 144 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Brand new apartment for rent in Building SkyCity – 88 Lang Ha Street, Ha Noi
View map
APT940

Căn hộ - Nguyen Chi Thanh - Đống Đa
Tổng diện tích: 120 m2 - Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment with 3 bedrooms for rent in Building M3-M4, Dong Da district, Ha Noi
View map
APT865

Căn hộ - Lang Ha Street - Đống Đa
Tổng diện tích: 144 m2 - Giá thuê/tháng: 1900 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: 3-bedroom apartment for rent in SkyCity, close to Big C Ha Noi
View map
APT1925

Căn hộ - Thai Thinh Street - Đống Đa
Tổng diện tích: 115 m2 - Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: 2 bedroom apartment with full furnishing for rent in Ha Noi, Building Ha Thanh Plaza
View map
:: 1/6 :: [>] [>>]
Mẫu liên hệ

*Họ tên *
Điện thoại: Sai định dạng 09-1964-5845
*Email: *Sai định dạng vietland@vnhome.com.vn
*Thông tin yêu cầu khác **
Xác thực hình ảnhBất động sản mới - Nguyen Luong Bang
Tổng diện tích: 100 m2
Giá thuê/tháng: 700 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: 2 bedroom apartment for rent near Ha Noi Parkson Tower

Type: Apartment for rent
Area: 100 m2
Rooms: 2 beds, 1 living, 1 baths, and 1 half bath
ID: 2103

Bất động sản mới - Nguyen Chi Thanh
Tổng diện tích: 133 m2
Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment for rent in M5 91 Nguyen Chi Thanh street, Dong Da district, Ha Noi

Bất động sản mới - Thai Thinh Street
Tổng diện tích: 75 m2
Giá thuê/tháng: 900 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Apartment for rent in Building 102 Thai Thinh Str

Bất động sản mới - Nguyen Chi Thanh - M5
Tổng diện tích: 149 m2
Giá thuê/tháng: 1400 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Lakeviewed apartment for rent in M5 Building, Dong Da District, Ha Noi

Bất động sản mới - Nguyen Chi Thanh - M5
Tổng diện tích: 149 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment for rent in M5 Building, Dong Da District, Ha Noi

Bất động sản mới - Nguyen Chi Thanh
Tổng diện tích: 65 m2
Giá thuê/tháng: 600 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 1
Mô tả: 2-bed apartment for rent in Ha Noi, Dong Da District

Bất động sản mới - Nguyen Chi Thanh
Tổng diện tích: 122 m2
Giá thuê/tháng: 700 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: M3M4 Twin Tower: Apartment for rent in Nguyen Chi Thanh street, Dong Da district, Ha Noi

Bất động sản mới - M5-Nguyen Chi Thanh
Tổng diện tích: 130 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment for rent in Building M5 Nguyen Chi Thanh street, Dong Da district, Ha Noi

Bất động sản mới - Lang Ha
Tổng diện tích: 140 m2
Giá thuê/tháng: 1400 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment for rent in SkyCity 88 Lang Ha street, Dong Da district, Ha Noi

Bất động sản mới - Lang Ha
Tổng diện tích: 101 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: SkyCity: apartment for rent in Lang Ha street, Dong Da district, Ha Noi

Bất động sản mới - Lang Ha
Tổng diện tích: 101 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: SkyCity: 2 bedroom apartment for rent in Lang Ha street, Dong Da district, Ha Noi

Bất động sản mới - Nguyen Chi Thanh
Tổng diện tích: 133 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Brand new apartment with 3 bedrooms for rent close to Big C Ha Noi

Bất động sản mới - Nguyen Chi Thanh - M5
Tổng diện tích: 135 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment for rent in M5 Tower - Dong Da district, Ha Noi

Bất động sản mới - Nguyen Chi Thanh - M5
Tổng diện tích: 133 m2
Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: 3-bedroom apartment, brand new for rent in M5 Building, Dong Da District, Ha Noi

Bất động sản mới - Lang Ha Street
Tổng diện tích: 146 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment for rent in Building 101 Lang Ha, near Trung Hoa- Nhan Chinh area, Dong Da district, Ha Noi

Bất động sản mới - SkyCity 88 Lang Ha
Tổng diện tích: 145 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: SkyCity: Elegant apartment for rent in Ha Noi

Bất động sản mới - Lang Ha Street
Tổng diện tích: 144 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Brand new apartment for rent in Building SkyCity – 88 Lang Ha Street, Ha Noi

Bất động sản mới - Nguyen Chi Thanh
Tổng diện tích: 120 m2
Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment with 3 bedrooms for rent in Building M3-M4, Dong Da district, Ha Noi

Bất động sản mới - Lang Ha Street
Tổng diện tích: 144 m2
Giá thuê/tháng: 1900 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: 3-bedroom apartment for rent in SkyCity, close to Big C Ha Noi

Bất động sản mới - Thai Thinh Street
Tổng diện tích: 115 m2
Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: 2 bedroom apartment with full furnishing for rent in Ha Noi, Building Ha Thanh Plaza
     

 Email: **

 Thông tin yêu cầu

  *