BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ

APT999

Căn hộ - Xuan Thuy - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 117 m2 - Giá thuê/tháng: 1800 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: IPH - Apartment for rent in Xuan Thuy str, Cau Giay district, Ha Noi
View map
APT2255

Căn hộ - RichLand Southern - Xuan Thuy - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 95 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: RichLand Southern: 2 bedroom apartment for rent in Xuan Thuy road, Cau Giay district, Ha Noi
View map
APT2253

Căn hộ - 299 Cau Giay Road - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 50 m2 - Giá thuê/tháng: 500 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Cozy apartment for rent in Building 299 Cau Giay Road, Cau Giay district, Ha Noi
View map
APT2183

Căn hộ - Cau Giay Road - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 80 m2 - Giá thuê/tháng: 600 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Nice apartment with 3 bedrooms for rent in Cau Giay district, Ha Noi
View map
APT2629

Căn hộ - 17T2-Hoang Dao Thuy - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 120 m2 - Giá thuê/tháng: 750 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment for rent in Building 17T2 Trung Hoa- Nhan Chinh, Ha Noi
View map
APT2245

Căn hộ - Tran Dang Ninh - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 169 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Brand new spacious apartment for rent in Thang Long International Village, Cau Giay district, Ha Noi
View map
APT2614

Căn hộ - IndoChina Xuan Thuy - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 98 m2 - Giá thuê/tháng: 1600 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment for rent in IndoChina IPH Ha Noi, Cau Giay district, Ha Noi
View map
APT2586

Căn hộ - Xuan Thuy - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 110 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment for rent in Building IndoChina 241 Xuan Thuy, Cau Giay district, Ha Noi
View map
APT2597

Căn hộ - Xuan Thuy - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 100 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment for rent in Building IndoChina, Cau Giay district, Ha Noi
View map
APT2192

Căn hộ - Xuan Thuy - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 95 m2 - Giá thuê/tháng: 900 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Charming design – brand new apt for rent in Cau Giay district, Ha Noi
View map
APT713

Căn hộ - Thang Long Village - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 80 m2 - Giá thuê/tháng: 700 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: 2 bedroom apartment for rent in Thang Long International Village
View map
APT1782

Căn hộ - Cau Giay Road - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 50 m2 - Giá thuê/tháng: 500 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Apartment for rent in Building 299 Cau Giay Ha Noi
View map
APT1762

Căn hộ - 24T2 - Hoang Dao Thuy - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 125 m2 - Giá thuê/tháng: 850 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: 2 bedroom apartment for rent close to Big C, Ha Noi
View map
APT758

Căn hộ - Nam Trung Yen - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 70 m2 - Giá thuê/tháng: 600 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: 2 bedroom apartment for rent close to Ha Noi – Thang Long Big C Supermarket
View map
APT512

Căn hộ - Hoang Dao Thuy-34T - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 146 m2 - Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment in Block 34T-Trung Hoa-Nhan Chinh for rent
View map
APT511

Căn hộ - Tran Dang Ninh Street - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 110 m2 - Giá thuê/tháng: 850 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment in Thang Long International Village for rent
View map
APT505

Căn hộ - Nguyen Thi Dinh - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 80 m2 - Giá thuê/tháng: 550 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Apartment with 2 bedrooms for rent in Block 17T10, Ha Noi
View map
APT1694

Căn hộ - 17T11 - Nguyen Thi Dinh Street - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 70 m2 - Giá thuê/tháng: 600 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Flat for rent in Cau Giay
View map
APT1692

Căn hộ - Trung Kinh Street - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 90 m2 - Giá thuê/tháng: 750 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: 2 bed flat for rent in Cau Giay
View map
APT1674

Căn hộ - 34T Hoang Dao Thuy - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 130 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Block 34T Trung Hoa Nhan Chinh: 2 bedroom apartment for rent in Cau Giay district, Ha Noi
View map
:: 1/3 :: [>] [>>]
Mẫu liên hệ

*Họ tên *
Điện thoại: Sai định dạng 09-1964-5845
*Email: *Sai định dạng vietland@vnhome.com.vn
*Thông tin yêu cầu khác **
Xác thực hình ảnhBất động sản mới - Xuan Thuy
Tổng diện tích: 117 m2
Giá thuê/tháng: 1800 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: IPH - Apartment for rent in Xuan Thuy str, Cau Giay district, Ha Noi

Bất động sản mới - RichLand Southern - Xuan Thuy
Tổng diện tích: 95 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: RichLand Southern: 2 bedroom apartment for rent in Xuan Thuy road, Cau Giay district, Ha Noi

Bất động sản mới - 299 Cau Giay Road
Tổng diện tích: 50 m2
Giá thuê/tháng: 500 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Cozy apartment for rent in Building 299 Cau Giay Road, Cau Giay district, Ha Noi

Bất động sản mới - Cau Giay Road
Tổng diện tích: 80 m2
Giá thuê/tháng: 600 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Nice apartment with 3 bedrooms for rent in Cau Giay district, Ha Noi

Bất động sản mới - 17T2-Hoang Dao Thuy
Tổng diện tích: 120 m2
Giá thuê/tháng: 750 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment for rent in Building 17T2 Trung Hoa- Nhan Chinh, Ha Noi

Bất động sản mới - Tran Dang Ninh
Tổng diện tích: 169 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Brand new spacious apartment for rent in Thang Long International Village, Cau Giay district, Ha Noi

Bất động sản mới - IndoChina Xuan Thuy
Tổng diện tích: 98 m2
Giá thuê/tháng: 1600 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment for rent in IndoChina IPH Ha Noi, Cau Giay district, Ha Noi

Bất động sản mới - Xuan Thuy
Tổng diện tích: 110 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment for rent in Building IndoChina 241 Xuan Thuy, Cau Giay district, Ha Noi

Bất động sản mới - Xuan Thuy
Tổng diện tích: 100 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment for rent in Building IndoChina, Cau Giay district, Ha Noi

Bất động sản mới - Xuan Thuy
Tổng diện tích: 95 m2
Giá thuê/tháng: 900 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Charming design – brand new apt for rent in Cau Giay district, Ha Noi

Bất động sản mới - Thang Long Village
Tổng diện tích: 80 m2
Giá thuê/tháng: 700 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: 2 bedroom apartment for rent in Thang Long International Village

Bất động sản mới - Cau Giay Road
Tổng diện tích: 50 m2
Giá thuê/tháng: 500 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Apartment for rent in Building 299 Cau Giay Ha Noi

Bất động sản mới - 24T2 - Hoang Dao Thuy
Tổng diện tích: 125 m2
Giá thuê/tháng: 850 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: 2 bedroom apartment for rent close to Big C, Ha Noi

Bất động sản mới - Nam Trung Yen
Tổng diện tích: 70 m2
Giá thuê/tháng: 600 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 1
Mô tả: 2 bedroom apartment for rent close to Ha Noi – Thang Long Big C Supermarket

Bất động sản mới - Hoang Dao Thuy-34T
Tổng diện tích: 146 m2
Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment in Block 34T-Trung Hoa-Nhan Chinh for rent

Bất động sản mới - Tran Dang Ninh Street
Tổng diện tích: 110 m2
Giá thuê/tháng: 850 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment in Thang Long International Village for rent

Bất động sản mới - Nguyen Thi Dinh
Tổng diện tích: 80 m2
Giá thuê/tháng: 550 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Apartment with 2 bedrooms for rent in Block 17T10, Ha Noi

Bất động sản mới - 17T11 - Nguyen Thi Dinh Street
Tổng diện tích: 70 m2
Giá thuê/tháng: 600 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Flat for rent in Cau Giay

Bất động sản mới - Trung Kinh Street
Tổng diện tích: 90 m2
Giá thuê/tháng: 750 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: 2 bed flat for rent in Cau Giay

Bất động sản mới - 34T Hoang Dao Thuy
Tổng diện tích: 130 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Block 34T Trung Hoa Nhan Chinh: 2 bedroom apartment for rent in Cau Giay district, Ha Noi
     

 Email: **

 Thông tin yêu cầu

  *