BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ

APT2570

Căn hộ - Ngoc Khanh - Ba Đình
Tổng diện tích: 135 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Artex Building 172 Ngoc Khanh apartment for rent in Ha Noi
View map
APT2628

Căn hộ - Doi Nhan - Ba Đình
Tổng diện tích: 90 m2 - Giá thuê/tháng: 600 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Furnished apartment for rent in Building 6 Doi Nhan, Ba Dinh district, Ha Noi
View map
APT2630

Căn hộ - Phan Ke Binh - Ba Đình
Tổng diện tích: 100 m2 - Giá thuê/tháng: 700 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Newly renovated apartment for rent in Phan Ke Binh street, Ba Dinh district, Ha Noi
View map
APT2248

Căn hộ - Doi Nhan - Ba Đình
Tổng diện tích: 110 m2 - Giá thuê/tháng: 700 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: 110m2 – large apartment for rent in Building 6 Doi Nhan, Ba Dinh district, Ha Noi
View map
APT986

Căn hộ - Nguyen Chi Thanh - Ba Đình
Tổng diện tích: 130 m2 - Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment with 2 bedrooms for rent in Building 71 Nguyen Chi Thanh, Ba Dinh district Ha Noi
View map
APT2063

Căn hộ - Nguyen Chi Thanh - Ba Đình
Tổng diện tích: 75 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Cornered apartment for rent in Ha Noi Building 71 Nguyen Chi Thanh, Ba Dinh District, Ha Noi
View map
APT2064

Căn hộ - Nguyen Chi Thanh - Ba Đình
Tổng diện tích: 130 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment for rent in Ha Noi Building 71 Nguyen Chi Thanh, Ba Dinh District, Ha Noi
View map
APT970

Căn hộ - Hoang Hoa Tham - Ba Đình
Tổng diện tích: 180 m2 - Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment for rent in Building 671 Hoang Hoa Tham street, Ba Dinh district, Ha Noi
View map
APT800

Căn hộ - Ngoc Khanh - Ba Đình
Tổng diện tích: 112 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: A 3-bed apartment for rent in Ha Noi Building Artex 172 Ngoc Khanh

View map
APT2581

Căn hộ - Buoi - Ba Đình
Tổng diện tích: 75 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment for rent in Hoa Binh Green Building on Buoi Road, Ba Dinh district, Ha Noi
View map
APT965

Căn hộ - Nguyen Chi Thanh - Ba Đình
Tổng diện tích: 86 m2 - Giá thuê/tháng: 900 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Apartment for rent in Building 71 Nguyen Chi Thanh, Ba Dinh district, Ha Noi
View map
APT964

Căn hộ - Nguyen Chi Thanh - Ba Đình
Tổng diện tích: 100 m2 - Giá thuê/tháng: 900 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Apartment for rent in Building 71 Nguyen Chi Thanh, Ba Dinh district, Ha Noi
View map
APT1625

Căn hộ - Thanh Cong Street - Ba Đình
Tổng diện tích: 60 m2 - Giá thuê/tháng: 450 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: 1 single flat for rent in Thanh Cong Living Quarter, Ba Dinh district
View map
APT1559

Căn hộ - Kim Ma Street - Ba Đình
Tổng diện tích: 60 m2 - Giá thuê/tháng: 500 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Shared flat for rent in Kim Ma
View map
APT1629

Căn hộ - A6- Giang Vo - Ba Đình
Tổng diện tích: 45 m2 - Giá thuê/tháng: 500 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: A little flat by Giang Vo lake for rent
View map
APT1558

Căn hộ - Thanh Cong Street - Ba Đình
Tổng diện tích: 70 m2 - Giá thuê/tháng: 500 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Flat in Living Quarter of Ba Dinh
View map
APT1857

Căn hộ - Kim Ma Street - Ba Đình
Tổng diện tích: 55 m2 - Giá thuê/tháng: 500 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Apartment for rent in Ha Noi, 1 bed, full furnishing
View map
APT803

Căn hộ - Thanh Cong - Ba Đình
Tổng diện tích: 60 m2 - Giá thuê/tháng: 500 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Nice apartment with 1 bedroom for rent in Ba Dinh District, Ha Noi
View map
APT1878

Căn hộ - De La Thanh - Ba Đình
Tổng diện tích: 106 m2 - Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Full furnishing apartment for rent close to Ha Noi Daewoo Hotel, 3 beds
View map
APT129

Căn hộ - Doc Ngu Street - Ba Đình
Tổng diện tích: 112 m2 - Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment for rent in Building 130 Doc Ngu, Ba Dinh district, Ha Noi
View map
:: 1/6 :: [>] [>>]
Mẫu liên hệ

*Họ tên *
Điện thoại: Sai định dạng 09-1964-5845
*Email: *Sai định dạng vietland@vnhome.com.vn
*Thông tin yêu cầu khác **
Xác thực hình ảnhBất động sản mới - Ngoc Khanh
Tổng diện tích: 135 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Artex Building 172 Ngoc Khanh apartment for rent in Ha Noi

Bất động sản mới - Doi Nhan
Tổng diện tích: 90 m2
Giá thuê/tháng: 600 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Furnished apartment for rent in Building 6 Doi Nhan, Ba Dinh district, Ha Noi

Bất động sản mới - Phan Ke Binh
Tổng diện tích: 100 m2
Giá thuê/tháng: 700 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Newly renovated apartment for rent in Phan Ke Binh street, Ba Dinh district, Ha Noi

Bất động sản mới - Doi Nhan
Tổng diện tích: 110 m2
Giá thuê/tháng: 700 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: 110m2 – large apartment for rent in Building 6 Doi Nhan, Ba Dinh district, Ha Noi

Bất động sản mới - Nguyen Chi Thanh
Tổng diện tích: 130 m2
Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment with 2 bedrooms for rent in Building 71 Nguyen Chi Thanh, Ba Dinh district Ha Noi

Bất động sản mới - Nguyen Chi Thanh
Tổng diện tích: 75 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Cornered apartment for rent in Ha Noi Building 71 Nguyen Chi Thanh, Ba Dinh District, Ha Noi

Bất động sản mới - Nguyen Chi Thanh
Tổng diện tích: 130 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment for rent in Ha Noi Building 71 Nguyen Chi Thanh, Ba Dinh District, Ha Noi

Bất động sản mới - Hoang Hoa Tham
Tổng diện tích: 180 m2
Giá thuê/tháng: 1300 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment for rent in Building 671 Hoang Hoa Tham street, Ba Dinh district, Ha Noi

Bất động sản mới - Ngoc Khanh
Tổng diện tích: 112 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: A 3-bed apartment for rent in Ha Noi Building Artex 172 Ngoc Khanh


Bất động sản mới - Buoi
Tổng diện tích: 75 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment for rent in Hoa Binh Green Building on Buoi Road, Ba Dinh district, Ha Noi

Bất động sản mới - Nguyen Chi Thanh
Tổng diện tích: 86 m2
Giá thuê/tháng: 900 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Apartment for rent in Building 71 Nguyen Chi Thanh, Ba Dinh district, Ha Noi

Bất động sản mới - Nguyen Chi Thanh
Tổng diện tích: 100 m2
Giá thuê/tháng: 900 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Apartment for rent in Building 71 Nguyen Chi Thanh, Ba Dinh district, Ha Noi

Bất động sản mới - Thanh Cong Street
Tổng diện tích: 60 m2
Giá thuê/tháng: 450 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: 1 single flat for rent in Thanh Cong Living Quarter, Ba Dinh district

Bất động sản mới - Kim Ma Street
Tổng diện tích: 60 m2
Giá thuê/tháng: 500 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Shared flat for rent in Kim Ma

Bất động sản mới - A6- Giang Vo
Tổng diện tích: 45 m2
Giá thuê/tháng: 500 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: A little flat by Giang Vo lake for rent

Bất động sản mới - Thanh Cong Street
Tổng diện tích: 70 m2
Giá thuê/tháng: 500 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Flat in Living Quarter of Ba Dinh

Bất động sản mới - Kim Ma Street
Tổng diện tích: 55 m2
Giá thuê/tháng: 500 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Apartment for rent in Ha Noi, 1 bed, full furnishing

Bất động sản mới - Thanh Cong
Tổng diện tích: 60 m2
Giá thuê/tháng: 500 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Nice apartment with 1 bedroom for rent in Ba Dinh District, Ha Noi

Bất động sản mới - De La Thanh
Tổng diện tích: 106 m2
Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Full furnishing apartment for rent close to Ha Noi Daewoo Hotel, 3 beds

Bất động sản mới - Doc Ngu Street
Tổng diện tích: 112 m2
Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment for rent in Building 130 Doc Ngu, Ba Dinh district, Ha Noi
     

 Email: **

 Thông tin yêu cầu

  *