BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ

APT1880

Căn hộ - D5 Spring Blossom Garden - Tây Hồ
Tổng diện tích: 128 m2 - Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Full furnished 2 bed apartment for rent in Peach Blossom Garden, Ha Noi
View map
APT817

Căn hộ - D5 Spring Blossom Garden - Tây Hồ
Tổng diện tích: 126 m2 - Giá thuê/tháng: 900 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: 3- Bedroom apartment near Ciputra for rent in Ha Noi
View map
APT2148

Căn hộ - D5 Spring Blossom Garden - Tây Hồ
Tổng diện tích: 127 m2 - Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: 2-bedroom apartment near Ciputra for rent in Ha Noi
View map
APT2570

Căn hộ - Ngoc Khanh - Ba Đình
Tổng diện tích: 135 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Artex Building 172 Ngoc Khanh apartment for rent in Ha Noi
View map
APT976

Căn hộ - Lac Long Quan-Ciputra - Tây Hồ
Tổng diện tích: 150 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Ciputra Block G02: apartment for rent in Tay Ho district, Ha Noi
View map
APT2212

Căn hộ - Vong - Hai Bà Trưng
Tổng diện tích: 95 m2 - Giá thuê/tháng: 700 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment for rent in Building 229 Vong street, Hai Ba Trung district, Ha Noi
View map
APT999

Căn hộ - Xuan Thuy - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 117 m2 - Giá thuê/tháng: 1800 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: IPH - Apartment for rent in Xuan Thuy str, Cau Giay district, Ha Noi
View map
APT2565

Căn hộ - Me Tri - The Garden - Từ Liêm
Tổng diện tích: 118 m2 - Giá thuê/tháng: 1400 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Apartment for rent in The Garden Me Tri Road, Tu Liem district, Ha Noi
View map
APT2255

Căn hộ - RichLand Southern - Xuan Thuy - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 95 m2 - Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: RichLand Southern: 2 bedroom apartment for rent in Xuan Thuy road, Cau Giay district, Ha Noi
View map
APT995

Căn hộ - Royal City - Nguyen Trai - Thanh Xuân
Tổng diện tích: 114 m2 - Giá thuê/tháng: 1100 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Royal City: 2 bedroom apartment for rent in Thanh Xuan district, Ha Noi
View map
APT994

Căn hộ - Royal City - Nguyen Trai - Thanh Xuân
Tổng diện tích: 130 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: 3 bedroom apartment for rent in Royal City, Thanh Xuan district, Ha Noi
View map
APT993

Căn hộ - Royal City - Nguyen Trai - Thanh Xuân
Tổng diện tích: 130 m2 - Giá thuê/tháng: 1100 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: 130 – m2 large apartment for rent in Royal City, Thanh Xuan district, Ha Noi
View map
APT2599

Căn hộ - Thuy Khue Street - Golden WestLake - Tây Hồ
Tổng diện tích: 138 m2 - Giá thuê/tháng: 2200 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Cityview apartment for rent in Building Golden WestLake, Ba Dinh district, Ha Noi
View map
APT2542

Căn hộ - Pham Hung-KeangNam - Từ Liêm
Tổng diện tích: 126 m2 - Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: 126m2 large flat for rent in Keang Nam Tower, Ha Noi
View map
APT2253

Căn hộ - 299 Cau Giay Road - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 50 m2 - Giá thuê/tháng: 500 USD
Số phòng ngủ: 1 phòng - Số phòng tắm: 1 phòng
Mô tả: Cozy apartment for rent in Building 299 Cau Giay Road, Cau Giay district, Ha Noi
View map
APT975

Căn hộ - Lac Long Quan-Ciputra - Tây Hồ
Tổng diện tích: 123 m2 - Giá thuê/tháng: 1100 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: G02 Ciputra: apartment for rent in Tay Ho district, Ha Noi
View map
APT2252

Căn hộ - P2 Ciputra - Nguyen Hoang Ton - Tây Hồ
Tổng diện tích: 275 m2 - Giá thuê/tháng: 2750 USD
Số phòng ngủ: 4 phòng - Số phòng tắm: 3 phòng
Mô tả: Spacious apartment at 275m2 for rent in Block P2 Ciputra, Tay Ho district, Ha Noi
View map
APT988

Căn hộ - Keangnam - Pham Hung - Từ Liêm
Tổng diện tích: 118 m2 - Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: 3-bedroom apartment for rent in KeangNam Tower A, Tu Liem district, Ha Noi
View map
APT2628

Căn hộ - Doi Nhan - Ba Đình
Tổng diện tích: 90 m2 - Giá thuê/tháng: 600 USD
Số phòng ngủ: 2 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Furnished apartment for rent in Building 6 Doi Nhan, Ba Dinh district, Ha Noi
View map
APT2183

Căn hộ - Cau Giay Road - Cầu Giấy
Tổng diện tích: 80 m2 - Giá thuê/tháng: 600 USD
Số phòng ngủ: 3 phòng - Số phòng tắm: 2 phòng
Mô tả: Nice apartment with 3 bedrooms for rent in Cau Giay district, Ha Noi
View map
:: 1/27 :: [>] [>>]
Mẫu liên hệ

*Họ tên *
Điện thoại: Sai định dạng 09-1964-5845
*Email: *Sai định dạng vietland@vnhome.com.vn
*Thông tin yêu cầu khác **
Xác thực hình ảnhBất động sản mới - D5 Spring Blossom Garden
Tổng diện tích: 128 m2
Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Full furnished 2 bed apartment for rent in Peach Blossom Garden, Ha Noi

Bất động sản mới - D5 Spring Blossom Garden
Tổng diện tích: 126 m2
Giá thuê/tháng: 900 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: 3- Bedroom apartment near Ciputra for rent in Ha Noi

Bất động sản mới - D5 Spring Blossom Garden
Tổng diện tích: 127 m2
Giá thuê/tháng: 800 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: 2-bedroom apartment near Ciputra for rent in Ha Noi

Bất động sản mới - Ngoc Khanh
Tổng diện tích: 135 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Artex Building 172 Ngoc Khanh apartment for rent in Ha Noi

Bất động sản mới - Lac Long Quan-Ciputra
Tổng diện tích: 150 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Ciputra Block G02: apartment for rent in Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - Vong
Tổng diện tích: 95 m2
Giá thuê/tháng: 700 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment for rent in Building 229 Vong street, Hai Ba Trung district, Ha Noi

Bất động sản mới - Xuan Thuy
Tổng diện tích: 117 m2
Giá thuê/tháng: 1800 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: IPH - Apartment for rent in Xuan Thuy str, Cau Giay district, Ha Noi

Bất động sản mới - Me Tri - The Garden
Tổng diện tích: 118 m2
Giá thuê/tháng: 1400 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Apartment for rent in The Garden Me Tri Road, Tu Liem district, Ha Noi

Bất động sản mới - RichLand Southern - Xuan Thuy
Tổng diện tích: 95 m2
Giá thuê/tháng: 1000 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: RichLand Southern: 2 bedroom apartment for rent in Xuan Thuy road, Cau Giay district, Ha Noi

Bất động sản mới - Royal City - Nguyen Trai
Tổng diện tích: 114 m2
Giá thuê/tháng: 1100 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Royal City: 2 bedroom apartment for rent in Thanh Xuan district, Ha Noi

Bất động sản mới - Royal City - Nguyen Trai
Tổng diện tích: 130 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: 3 bedroom apartment for rent in Royal City, Thanh Xuan district, Ha Noi

Bất động sản mới - Royal City - Nguyen Trai
Tổng diện tích: 130 m2
Giá thuê/tháng: 1100 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: 130 – m2 large apartment for rent in Royal City, Thanh Xuan district, Ha Noi

Bất động sản mới - Thuy Khue Street - Golden WestLake
Tổng diện tích: 138 m2
Giá thuê/tháng: 2200 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Cityview apartment for rent in Building Golden WestLake, Ba Dinh district, Ha Noi

Bất động sản mới - Pham Hung-KeangNam
Tổng diện tích: 126 m2
Giá thuê/tháng: 1200 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: 126m2 large flat for rent in Keang Nam Tower, Ha Noi

Bất động sản mới - 299 Cau Giay Road
Tổng diện tích: 50 m2
Giá thuê/tháng: 500 USD
Số phòng ngủ: 1
Số phòng tắm: 1
Mô tả: Cozy apartment for rent in Building 299 Cau Giay Road, Cau Giay district, Ha Noi

Bất động sản mới - Lac Long Quan-Ciputra
Tổng diện tích: 123 m2
Giá thuê/tháng: 1100 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: G02 Ciputra: apartment for rent in Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - P2 Ciputra - Nguyen Hoang Ton
Tổng diện tích: 275 m2
Giá thuê/tháng: 2750 USD
Số phòng ngủ: 4
Số phòng tắm: 3
Mô tả: Spacious apartment at 275m2 for rent in Block P2 Ciputra, Tay Ho district, Ha Noi

Bất động sản mới - Keangnam - Pham Hung
Tổng diện tích: 118 m2
Giá thuê/tháng: 1500 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: 3-bedroom apartment for rent in KeangNam Tower A, Tu Liem district, Ha Noi

Bất động sản mới - Doi Nhan
Tổng diện tích: 90 m2
Giá thuê/tháng: 600 USD
Số phòng ngủ: 2
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Furnished apartment for rent in Building 6 Doi Nhan, Ba Dinh district, Ha Noi

Bất động sản mới - Cau Giay Road
Tổng diện tích: 80 m2
Giá thuê/tháng: 600 USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 2
Mô tả: Nice apartment with 3 bedrooms for rent in Cau Giay district, Ha Noi
     

 Email: **

 Thông tin yêu cầu

  *